rmdsz header
2024. május 28., kedd Emil, Csanád napja
árfolyam:
1 euro = RON
1 dollár = RON
100 forint = 0 RON

A magyar báró, akit Einstein a fizika egyik fejedelmének hívott

| Vélemények 0 | Nyomtatom | A+ | A-

Százhetvenöt éve, 1848. július 27-én született báró Eötvös Loránd fizikus, kultuszminiszter, a nevét viselő torziós inga feltalálója, Einstein szerint „a fizika egyik fejedelme".


A Fizikai Intézet első igazgatója

Báró vásárosnaményi Eötvös Loránd Ágoston Budán látta meg a napvilágot, édesapja, báró Eötvös József író, politikus akkor éppen az első felelős magyar kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere volt. 1865-ben a pesti egyetem jogi karára iratkozott be, de közben Petzval Ottónál matematikát és fizikát tanult, és Than Károly kémiai laboratóriumában is dolgozott.

1867-BEN FELHAGYOTT A JOGGAL, ÉS A HEIDELBERGI EGYETEMEN MEGKEZDTE TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANULMÁNYAIT.

Eötvös Loránd 1870-ben summa cum laude eredménnyel doktorált, a következő évtől a pesti egyetemen a fizika magántanára, majd rendes tanára volt, huszonöt évesen a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) levelező, 1883-ban pedig rendes tagja lett. 1878-ban – Jedlik Ányos utódaként – a kísérleti fizikai tanszék vezetője, majd a Fizikai Intézet első igazgatója, 1891-1892-ben a pesti egyetem rektora, 1889-1905 között a MTA elnöke volt.

1894-95-ben vallás- és közoktatási miniszterként négyszáz új népiskolát hozott létre, emelte a tanítók jutalmazására szánt összeget.

Róla neveztek el egy törvényt

A kapillaritást vizsgálva kidolgozta a róla elnevezett reflexiós módszert a felületi feszültség mérésére. FELISMERTE A FOLYADÉKOK KÜLÖNBÖZŐ HŐFOKON MÉRT FELÜLETI FESZÜLTSÉGE ÉS A MOLEKULASÚLY KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉST, AMELYET EÖTVÖS-TÖRVÉNYNEK NEVEZNEK. Az 1880-as évek végétől a Föld gravitációs terét vizsgálta, a gravitációs térerősség változásainak mérésére szerkesztette meg a nevét világhírűvé tevő torziós ingáját, amely Cavendish és Coulomb eszközeinek továbbfejlesztett és hasznosítható változata. A horizontális variométernek elnevezett műszer voltaképpen egy fémszálra felfüggesztett vízszintes mérlegkar, egyik végén egy rögzített súllyal, a másikon egy húsz centiméter hosszú fémszálon lógó másik súllyal.

A FÖLD ALATTI TÖMEGEK AZ ALSÓ SÚLYT MAGUK FELÉ HÚZZÁK, EKÖZBEN A FELSŐ, MÉRLEGKART FELFÜGGESZTŐ FÉMSZÁL MEGCSAVARODIK, A CSAVARODÁS MÉRTÉKE ARÁNYOS A NEHÉZSÉGI ERŐ VÁLTOZÁSÁVAL.

Első méréseit az egyetem épületében és pestlőrinci villájának kertjében végezte, a műszert a Magyar Tudományos Akadémián 1890 januárjában mutatta be. 1891-ben a szabályos csonkakúp alakú Ság tanúhegyen is kipróbálta: kiszámította a hegy tömegét és annak gravitációs hatását, majd ezt műszerével ellenőrizte. A zavartalan környezet biztosítására két télen a Balaton jegén folyatta méréseit, ezúttal a tihanyi hegy hatását sikerült kimutatnia.

Létrejött a róla elnevezett Geofizikai Intézet

Ingaméréseiről és a mérésekből levezetett számításairól, azok értelmezéséről több alkalommal beszámolt mind az Akadémián, mind nemzetközi fórumokon. 1900-ban a párizsi fizikai kongresszuson is tartott előadást, a párizsi világkiállításon be is mutatta az ingát, amely nagydíjat nyert. 

A LEGÁTFOGÓBB RÉSZLETES ISMERTETÉSRE A NEMZETKÖZI FÖLDMÉRÉSI SZÖVETSÉG BUDAPESTEN TARTOTT KONGRESSZUSÁN KERÜLT SOR 1906-BAN, EKKOR HANGZOTT EL AZ A JAVASLAT IS, AMELYNEK NYOMÁN A MAGYAR KORMÁNY TÁMOGATÁSÁVAL LÉTREJÖTT AZ EÖTVÖSRŐL ELNEVEZETT GEOFIZIKAI INTÉZET.

Módszerét földalatti alakulatok, gyűrődések, felboltozódások, hegységrögök kimutatására használta. Az ingával az első sikeres olajkutató méréseket 1915-ben végezték a morvaországi Egbell környékén, ezzel kezdődött a nyersanyagkutató fizika, amelynek fő műszere két évtizeden át az Eötvös-inga volt.

Európa, Ázsia, Észak- és Dél-Amerika kutatási területein az 1930-as évek közepéig, tehát csaknem két évtizeden át az olajkutatás versenytárs nélküli eszköze volt, alkalmazták többek között a texasi, a venezuelai és a közel-keleti olajterületek feltárásánál is.

Ezu a magyar kísérleti fizika csúcsteljesítménye

Az eszköz tökéletesített változata lehetővé tette a gravitációs állandó pontosabb meghatározását is. 1908-ban Pekár Dezsővel és Fekete Jenővel együtt 0,00000002 relatív pontossággal igazolta, hogy a gravitációs erő független a tömeg anyagi minőségétől, ez a tény később fontos szerepet játszott Albert Einstein általános relativitáselméletében. Máig ez a magyar kísérleti fizika csúcsteljesítménye, a méréssel Eötvösék elnyerték a göttingeni egyetem Benecke-díját.

A TALÁLMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓ HÁROM DOKUMENTUM 2015-BEN FELKERÜLT AZ UNESCO VILÁGEMLÉKEZET LISTÁJÁRA IS.

Vizsgálatait a földmágnességre is kiterjesztette, és e méréseihez is műszereket szerkesztett. „Vizsgálatok a gravitatio és a mágnesség köréből" című munkájával 1896-ban elnyerte az MTA nagyjutalmát. Az akadémia 1913-ban Nobel-díjra terjesztette fel, idehaza Ferenc József-renddel, Franciaországban Becsületrenddel tüntették ki.

EÖTVÖS 1891-BEN KEZDEMÉNYEZTE A MATHEMATIKAI ÉS PHYSIKAI TÁRSULAT MEGALAKÍTÁSÁT, AMELYNEK ELNÖKE LETT. 1895-BEN A NEHÉZ ANYAGI HELYZETŰ, DE TEHETSÉGES HALLGATÓK FELKAROLÁSÁRA LÉTREHOZTA AZ APJÁRÓL ELNEVEZETT EÖTVÖS-KOLLÉGIUMOT, AMELYNEK ELSŐ KURÁTORA VOLT. 

Aktívan részt vett a magyar turistamozgalomban is, több alpesi csúcsot elsőként mászott meg.

A magyar tudománytörténet egyik legjelentősebb alakja 1919. április 8-án hunyt el Budapesten, Einstein a tiszteletére rendezett emlékülésen a fizika egyik fejedelmeként méltatta. Síremléke a Fiumei Úti Sírkertben található.

HALÁLA UTÁN TANÍTVÁNYAI TOVÁBBFEJLESZTETTÉK MŰSZERÉT, AMELYNEK UTOLSÓ SZÉLES KÖRŰ ALKALMAZÁSÁRA 1956-1958 KÖZÖTT KÍNÁBAN KERÜLT SOR. 

A gravitációs térerősség (ma már nem használt) egységét róla nevezték el, 1950 óta nevét viseli a budapesti tudományegyetem. Halálának centenáriumán 2019-et Eötvös Loránd-emlékévvé nyilvánították, 2021-ben a budapesti Gesztenyés kertben felavatták szobrát. A szellemi örökségét ápoló szervezetek, intézmények idén számos rendezvényt tartanak születésének 175. évfordulója alkalmából.

(origo.hu)

VÉLEMÉNYEK, cikk kommentekReklam


Reklam
Uj Szo

PIACZ, apróhirdetések

Pénzügyi segítség minden komoly embernek. Hello Hölgyem és Uram! Hitelt keres vagy tevékenységének növelésére, projekt (...)

Hitelajánlat jó jellemű személyeknek Hitelajánlat jó jellemű személyeknek Sok bank utasított vissza ? Szüksége van (...)

Hitelajánlat jó jellemű személyeknek Hitelajánlat jó jellemű személyeknek Sok bank utasított vissza ? Szüksége van (...)

adj fel hirdetést
Noileg
tmh
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
banyavidek