Ezüstgyopár-Díjban részesült Vicsai János

| Vélemények 0 | Nyomtatom | A+ | A-

VICSAI JÁNOS laudációja


Úgy vélem, hogy Cicerónak az alábbi idézete foglalja össze legtalálóbban Vicsai János tanár-igazgató életművét. 

,,Akikből teljességgel hiányzik a jó és boldog élet képessége, azoknak minden életkor teher;akik ellenben minden jót magukból merítenek, azoknak semmi sem tűnhetik rossznak abból, amit a természet rendje parancsol’’. (Ciceró)

A ,,jó és boldog ember képességének bírtokában Vicsai János hírdette az élet szépségét, optimizmusra, pozitív gondolkodásra sarkallta tanulóit, kollegáit egyaránt a felmerülő nehézségek idején. 

Példamutató elkötelezettsége, hatalmas lendülete korát meghazudtoló teherbírása ma is jellemzi. Az ilyen karizmatikus személyiségek ,,minden jót magukból merítenek’’- mutat rá Ciceró, hiszen Vicsai János egyszerű környezetből, saját erejéből emelkedett ki a tudomány magaslatára. Ez a saját erőforrás tette lehetővé számára azt is, hogy vállalja mindazt, amit a természet rendje parancsol’’.

Érvényesültek életében a Szabó Lőrinc, általa kedvelt költeményének sorai:

,,De valamit a sors, úgy látszik, akart velem:

megmutatott mindent, de lassan, türelmesen’’. (Szabó Lőrinc)

1947. június 9-én született Máramaros megyében Monóban. Szülőfalujához sok kedves emlék fűzi, itt végezte az elemi I-IV. osztályt.

Gimnáziumi tanulmányait V.-VII. osztályt a szomszédos faluban Szamosardóban.

Középiskolai VIII.-XI. osztályt Szilágycsehben, Szilágy megyében.

Nagyváradon a hároméves Pedagógiai Főiskolán végzett történelem-földrajzszakot.

Intellektuális habitusa és tudománysszomja sarkallta a folyamatos tanulásra, szakmai ismereteinek fejlesztésére, így a Babeș-Bólyai Tudományegyetemen történelem szakos oklevelet szerzett.

1978-ban II. Fokozatot, 1983-ban I fokozatotszerzett helytörténeti témakörrel.

1976-ban házasságot kötött Kulcsár Éva fizika-kémia szakos tanárnővel, aki élete végéig nagy empátiával támogatta férje sokoldalú tevékenységeit. 

Két gyermekük született: Zsolt-Miklós, aki sikeres magyartanárként óvja ,,a szót, a hazulról hozottat’’ (Magyarosi Lajos). 

Lányuk Kinga-Emő, aki sokoldalúan képzett, elismert orvosnő Magyarországon.

1965-2010-ig lételeme a Szamosardóban működő Kós Károly Általános Iskolának.

Történelem, földrajz szakos tanárként olyan hitelességgel tanított, mintha évezredek időutazójaként megélte volna az események minden jelentősebb mozzanatát. Tanítványaival megszerettette a tantárgyát, mert a legbonyolultabb ismereteket is, könnyed stílusban tudta eléjük tárni, humorral tűzdelve.

Országos tanulmányi kirándulásokat, pionír expediciókat szervezett, (Kalotaszeg, Erdély, Déva) felfedezve Erdély szépségeit, történelmi múltját, melynek célja a tanulók kulturális és magyarságtudatának erősítése volt. Ezek kivitelezése sok nehézséggel járt abban az időben.

1971-2010-ig az iskola igazgatója, Észak-Erdély egyetlen bentlakással rendelkező, anyanyelven oktató Általános Iskolájában. Ide jöttek a szomszédos öt faluból azok a tanulók, akik az elemi osztályok elvégzése után anyanyelven akarták folytatni tanulmányaikat. A diktatúra éveiben, kisebbségként sok nehézségbe ütközött, a kommunista rendszer nem fogadta lelkesen törekvéseit, többszörös zaklatásnak, kihallgatásnak volt kitéve. 

A Securitáte által megfigyelési ügynöklista is készült róla. 

Mindig a békés, megfontolt megoldásokat kereste a konfliktushelyzetek elkerülése végett. Az erőt, a kitartást becsülöm benne mindenek előtt és felett ebben a reményvesztett korszakban.

Intézményvezetőként következetességet, rendet, fegyelmet és főleg lelkiismeretes munkát várt el a kollegáktól.Példamutató elkötelezettséggel élen járt minden tevékenységben, ami az iskola érdekét szolgálta. Megnyerő kommunikációs képességével, humorával kellemes légkört teremtett maga körül.

Értett ahhoz, hogy összefogjon és összetartson elvek és értékek mentén.

Az iskolai közösségben, a falu életében betöltött helye és szerepe: FÁKLYA-ként lobogott.

Ezt igazolják az alábbi kezdeményezések, tevékenységek: 

- 1975-ben ,,Évgyűrűk’’ album elindítása, végzős VIII.-sok fényképeivel, búcsúztató szövegekkel, vallomásokkal.

- 1980-ban Történelmi albumok alkotása.

- Az anyanyelven való oktatás népszerűsítése, a környékbeli falvak magyar gyermekeinek beiskoláztatása.

- 1992-től Holland segítséggel a Bentlakás és Iskola felújítása, majd

- 2011-től teljes rehabilitása az Európai Bank finanszírozásával az 1901-ben épült iskolának.

- 1996-tól iskolabusz megszerzése, 10 éven át söfőrként is tevékenykedett.

- 2006-ban az iskola felvette a Kós Károly nevet

- 2010-2011-ben többszöri felkérésre Máramaros Megye Tanfelügyelőségén főtanfelügyelő helyettes szerepet tötltött be.

- 2011-ben megalapítja a Kós Károly díjat saját finanszírozásából. Az a végzős VIII-os tanuló jogos rá, aki kimagasló tanulmányi eredménnyel, valamint a közösség, magyarság érdekéért kifejezett tevékenységekben bővelkedik. 

Egyéb irányú tevékenységek:

 1. Hagyományörzés, amatőr kultúrmunka, néptánc, színjátszás, kiszállások:
  • Koltó, Máramaros megye, de kiterjed munkája a Tövishátra is.
  • Szilágycseh központú-Tövishát Kultúrális Társaság alapító tagja – kuratóriumi tag.
  • 2018-ban a Tövishátért díj kitüntetettje. 
  • Szilágysági magyarok-könyv társszerzője.
  • A Művelődés-Tövishát mellékletének, az anyag összesgyűjtésésben volt irányító szerepe. 
  • Helytörténeti cikkek közlése a Bányavidéki Új Szóban.
  • Egy  évtízeden át a Jóbarát-gyermekfolyóirat T.O versenyének szervezésében, lebonyolításában való tevékenysége. 
  • A Communitas Alapítvány Szórvány Szakterület Oktatási Kurratórium tagja.
 2. Politikai tevékenységek:
  • 1990-ben az RMDSZ helyi szervezetének alapító tagja,
  • 1990-től önkormányzati tanácstag máig (2004-2008 között megyei tanácstag)
  • SZKT-tag két mandátumon át.
  • Jelenleg a Nagybánya központú RMDSZ szervezet tanügyi alelnöke,
  • Az Ezüstfenyő díj kitüntetettje.
 3. Egyházi tevékenységek:
  • A helyi egyházközösség presbitere.
  • 2010-től Egyházmegyei főgondnok.
 4. Karitatív tevékenysége:
  • Együtmüködik a Hollandiai DOEK Civil Szerveződéssel, öregek, szegények, betegek segítése, támogatása.
  • Önkéntes a Szilágycsehi DOWN SYNDROME Egyesületben.
 5. Hatáton túli együttmüködés:
  • A Debreceni és Miskolci Egyetemekkel-antropológiai kutatás a Tövisháton.

Nehéz lenne Vicsai János tanár-igazgató tevékenységének méltatását főhajtás nélkül befejezni. Olyan nagy ívű pályának lehettem tanúja négy évtizeden át, amely azt bizonyítja, hogy szakmai képességei és hozzáállása, emberi kvalitásai, az iskola és falu közösségében betöltött helye és szerepe példaértékű.

Sokat tanulhattunk széleskörű műveltségéből, derűs bölcsességéből és józan ítélőképességéből. Iskolánk Tantestülete is teljes elismeréssel javasolja, hogy Vicsai János pályáját Ezüstgyopár-Díj koronázza meg.

Kívánjuk, hogy tudását még hosszú évekig kamatoztassa mindnyájunk javára.

Haragos Ilona, magyartanár

VÉLEMÉNYEK, cikk kommentek

Írja meg véleményét:

 

a hozzászólások felülvizsgálatát és törlési jogát fenntartjukidea 2016


árfolyam:
1 euro = 4.7667 RON
1 dollár = 4.3224 RON
100 forint = 142.39 RON
isk
Uj Szo

PIACZ, apróhirdetések

Hej wszystkim chcę szybko korzystać z tego medium do dzielenia się świadectwem o tym, jak byłem skie Hej wszystkim chcę szybko korzystać z tego medium, aby podzielić się świadectwem o tym, jak (...)

FELKESZITO MATEKBOL Matematikat tanitok V-VIII osztalyos diakoknak,.Intenziv felkeszites tesztek es alapos emelet (...)

Itt van befektetési lehetőség Szeretne extra jövedelmet keresni? Ha igen, keressen tovább. Az (AMAZON INVESTMENT CORPORATION) (...)

adj fel hirdetést
kh

SZAVAZÁS

Milyen gyakran olvas Ön könyvet?

szavazok

a szavazás állása
korábbi szavazatok

VÉLEMÉNYEK, cikk kommentek

rettegi olga Újraavatták a Nemzeti Vértanúk (...)

a tortenelem sajnos ,megismetlodik (...)

Lemak Rudolf Máramarossziget magyar irodalmi élete

Hiányolom a Szigeti Turmix heti (...)

Péter Károly Az Orban-kabinet tizenkét pontja: (...)

Már nehogy higgyünk nekik!

András László A szenátuson átment a Trianon napról (...)

Az egész román elitről lesújtó a (...)

vigili Szatmárnémetiből is közvetlen (...)

Nagyon örülök neki, így (...)

jkgabor A Colonello is csatkozik a Nagy (...)

Mi az ,hogy Mateszlka, jottek volna (...)

Földházi István FF2019: Sárospatak Nagybányán - (...)

A 8KOR mért nem?

Hajnalka Vida Gábor: Erdélyben minden tabu

Nagyon megérintett, sok mindent (...)

Hajnalka Félmaraton a Főtér Fesztivál 2019-en

Nem kellett volna vajon hamarabb (...)

Sándorné Szekeres Hunyadi János szobrot avatnak (...)

Én nagyon örülök neki. Akkor is a (...)

Debreczeni Mihály Részleges holdfogyatkozás Nagybányán

Napfogyatkozás, mint a címben vagy (...)

Várady László Filmvetítés Máramarosszigeten

Helyesebb lenne a Zeneiskola előadói (...)

Penkov Dániel 45 éve hunyt el „a színek és a (...)

Kedvenc festőművészem Mikola (...)

Hajnalka A Koltói Kamarakórus is fellép a (...)

Gratulálok a koltóiaknak. Sikeres (...)

Csiki Árpád Winkler Gyula: május 26-án arról (...)

Winkler Iuliu 'úr' mindenről beszél, (...)

Dr. Csomai Miklós Egy napra Erdélybe költözik az EU (...)

Ahol Junker van, ott nem születhet (...)

seresterezia@yahoo.com Meghalt Elekes Emma, Szatmár (...)

Nyugodjon bekeben szatmari kozonseg (...)

vgá A szatmári színház második (...)

Kéz- és lábtörést!

rmdsz és szervezők Ünnepeljük EGYÜTT március 15-ét!

Kedves Zita! A fellépők megvoltak (...)

cotos 15 éves a Nagybánya.ro

Gratulálok. Kitartást, mert szükség (...)

Rist Zita Hajnalka Ünnepeljük EGYÜTT március 15-ét!

Velemenyem szerint, a musor utanra az (...)

Ambrus István mkl 25. születésnapját ünnepelte a (...)

A cikkbeni nyugdíjas klubok (...)

Erika Miért lassú a gyorsposta?

Az semmi,de egy levél Kolozsvárra 6 (...)

Margit Kovácsné Kerek évfordulók 2019-ben – Ady (...)

Fantasztikus gyűjtemény.Lenne mit (...)

Andrew emmanuel úr Kelemen: az RMDSZ tagja lenne egy (...)

Itt van az én nagy mesterem, aki ma az (...)

Var Gabi Elhunyt Makara György

Nekem is kedvenc tanaraim kozze (...)

varga gábor Szilveszteri kabaré

Egy nagy kalappal!

Szürte.ung. megye Megszavazta az EP a romániai (...)

EU. Mostanra rendszerszerüen (...)

vgá "S mi vagyok én, kérded " - (...)

egy nagy kalappal!

vgá Novemberi kvíz-est

egy nagy kalappal!

véleményt, a cikkek végén az erre kijelölt helyen, lehet írni

tmh