Ezüstgyopár-Díjban részesült Vicsai János

| Vélemények 2 | Nyomtatom | A+ | A-

VICSAI JÁNOS laudációja


Úgy vélem, hogy Cicerónak az alábbi idézete foglalja össze legtalálóbban Vicsai János tanár-igazgató életművét. 

,,Akikből teljességgel hiányzik a jó és boldog élet képessége, azoknak minden életkor teher;akik ellenben minden jót magukból merítenek, azoknak semmi sem tűnhetik rossznak abból, amit a természet rendje parancsol’’. (Ciceró)

A ,,jó és boldog ember képességének bírtokában Vicsai János hírdette az élet szépségét, optimizmusra, pozitív gondolkodásra sarkallta tanulóit, kollegáit egyaránt a felmerülő nehézségek idején. 

Példamutató elkötelezettsége, hatalmas lendülete korát meghazudtoló teherbírása ma is jellemzi. Az ilyen karizmatikus személyiségek ,,minden jót magukból merítenek’’- mutat rá Ciceró, hiszen Vicsai János egyszerű környezetből, saját erejéből emelkedett ki a tudomány magaslatára. Ez a saját erőforrás tette lehetővé számára azt is, hogy vállalja mindazt, amit a természet rendje parancsol’’.

Érvényesültek életében a Szabó Lőrinc, általa kedvelt költeményének sorai:

,,De valamit a sors, úgy látszik, akart velem:

megmutatott mindent, de lassan, türelmesen’’. (Szabó Lőrinc)

1947. június 9-én született Máramaros megyében Monóban. Szülőfalujához sok kedves emlék fűzi, itt végezte az elemi I-IV. osztályt.

Gimnáziumi tanulmányait V.-VII. osztályt a szomszédos faluban Szamosardóban.

Középiskolai VIII.-XI. osztályt Szilágycsehben, Szilágy megyében.

Nagyváradon a hároméves Pedagógiai Főiskolán végzett történelem-földrajzszakot.

Intellektuális habitusa és tudománysszomja sarkallta a folyamatos tanulásra, szakmai ismereteinek fejlesztésére, így a Babeș-Bólyai Tudományegyetemen történelem szakos oklevelet szerzett.

1978-ban II. Fokozatot, 1983-ban I fokozatotszerzett helytörténeti témakörrel.

1976-ban házasságot kötött Kulcsár Éva fizika-kémia szakos tanárnővel, aki élete végéig nagy empátiával támogatta férje sokoldalú tevékenységeit. 

Két gyermekük született: Zsolt-Miklós, aki sikeres magyartanárként óvja ,,a szót, a hazulról hozottat’’ (Magyarosi Lajos). 

Lányuk Kinga-Emő, aki sokoldalúan képzett, elismert orvosnő Magyarországon.

1965-2010-ig lételeme a Szamosardóban működő Kós Károly Általános Iskolának.

Történelem, földrajz szakos tanárként olyan hitelességgel tanított, mintha évezredek időutazójaként megélte volna az események minden jelentősebb mozzanatát. Tanítványaival megszerettette a tantárgyát, mert a legbonyolultabb ismereteket is, könnyed stílusban tudta eléjük tárni, humorral tűzdelve.

Országos tanulmányi kirándulásokat, pionír expediciókat szervezett, (Kalotaszeg, Erdély, Déva) felfedezve Erdély szépségeit, történelmi múltját, melynek célja a tanulók kulturális és magyarságtudatának erősítése volt. Ezek kivitelezése sok nehézséggel járt abban az időben.

1971-2010-ig az iskola igazgatója, Észak-Erdély egyetlen bentlakással rendelkező, anyanyelven oktató Általános Iskolájában. Ide jöttek a szomszédos öt faluból azok a tanulók, akik az elemi osztályok elvégzése után anyanyelven akarták folytatni tanulmányaikat. A diktatúra éveiben, kisebbségként sok nehézségbe ütközött, a kommunista rendszer nem fogadta lelkesen törekvéseit, többszörös zaklatásnak, kihallgatásnak volt kitéve. 

A Securitáte által megfigyelési ügynöklista is készült róla. 

Mindig a békés, megfontolt megoldásokat kereste a konfliktushelyzetek elkerülése végett. Az erőt, a kitartást becsülöm benne mindenek előtt és felett ebben a reményvesztett korszakban.

Intézményvezetőként következetességet, rendet, fegyelmet és főleg lelkiismeretes munkát várt el a kollegáktól.Példamutató elkötelezettséggel élen járt minden tevékenységben, ami az iskola érdekét szolgálta. Megnyerő kommunikációs képességével, humorával kellemes légkört teremtett maga körül.

Értett ahhoz, hogy összefogjon és összetartson elvek és értékek mentén.

Az iskolai közösségben, a falu életében betöltött helye és szerepe: FÁKLYA-ként lobogott.

Ezt igazolják az alábbi kezdeményezések, tevékenységek: 

- 1975-ben ,,Évgyűrűk’’ album elindítása, végzős VIII.-sok fényképeivel, búcsúztató szövegekkel, vallomásokkal.

- 1980-ban Történelmi albumok alkotása.

- Az anyanyelven való oktatás népszerűsítése, a környékbeli falvak magyar gyermekeinek beiskoláztatása.

- 1992-től Holland segítséggel a Bentlakás és Iskola felújítása, majd

- 2011-től teljes rehabilitása az Európai Bank finanszírozásával az 1901-ben épült iskolának.

- 1996-tól iskolabusz megszerzése, 10 éven át söfőrként is tevékenykedett.

- 2006-ban az iskola felvette a Kós Károly nevet

- 2010-2011-ben többszöri felkérésre Máramaros Megye Tanfelügyelőségén főtanfelügyelő helyettes szerepet tötltött be.

- 2011-ben megalapítja a Kós Károly díjat saját finanszírozásából. Az a végzős VIII-os tanuló jogos rá, aki kimagasló tanulmányi eredménnyel, valamint a közösség, magyarság érdekéért kifejezett tevékenységekben bővelkedik. 

Egyéb irányú tevékenységek:

 1. Hagyományörzés, amatőr kultúrmunka, néptánc, színjátszás, kiszállások:
  • Koltó, Máramaros megye, de kiterjed munkája a Tövishátra is.
  • Szilágycseh központú-Tövishát Kultúrális Társaság alapító tagja – kuratóriumi tag.
  • 2018-ban a Tövishátért díj kitüntetettje. 
  • Szilágysági magyarok-könyv társszerzője.
  • A Művelődés-Tövishát mellékletének, az anyag összesgyűjtésésben volt irányító szerepe. 
  • Helytörténeti cikkek közlése a Bányavidéki Új Szóban.
  • Egy  évtízeden át a Jóbarát-gyermekfolyóirat T.O versenyének szervezésében, lebonyolításában való tevékenysége. 
  • A Communitas Alapítvány Szórvány Szakterület Oktatási Kurratórium tagja.
 2. Politikai tevékenységek:
  • 1990-ben az RMDSZ helyi szervezetének alapító tagja,
  • 1990-től önkormányzati tanácstag máig (2004-2008 között megyei tanácstag)
  • SZKT-tag két mandátumon át.
  • Jelenleg a Nagybánya központú RMDSZ szervezet tanügyi alelnöke,
  • Az Ezüstfenyő díj kitüntetettje.
 3. Egyházi tevékenységek:
  • A helyi egyházközösség presbitere.
  • 2010-től Egyházmegyei főgondnok.
 4. Karitatív tevékenysége:
  • Együtmüködik a Hollandiai DOEK Civil Szerveződéssel, öregek, szegények, betegek segítése, támogatása.
  • Önkéntes a Szilágycsehi DOWN SYNDROME Egyesületben.
 5. Hatáton túli együttmüködés:
  • A Debreceni és Miskolci Egyetemekkel-antropológiai kutatás a Tövisháton.

Nehéz lenne Vicsai János tanár-igazgató tevékenységének méltatását főhajtás nélkül befejezni. Olyan nagy ívű pályának lehettem tanúja négy évtizeden át, amely azt bizonyítja, hogy szakmai képességei és hozzáállása, emberi kvalitásai, az iskola és falu közösségében betöltött helye és szerepe példaértékű.

Sokat tanulhattunk széleskörű műveltségéből, derűs bölcsességéből és józan ítélőképességéből. Iskolánk Tantestülete is teljes elismeréssel javasolja, hogy Vicsai János pályáját Ezüstgyopár-Díj koronázza meg.

Kívánjuk, hogy tudását még hosszú évekig kamatoztassa mindnyájunk javára.

Haragos Ilona, magyartanár

VÉLEMÉNYEK, cikk kommentek

pallagi 2020.08.20 16:08:50
Vajon hogyan viszonyulhat embertársaihoz az a személy, aki az emberségről számadatokban beszél?
Varga Ferenc 2020.08.12 17:23:19
Emberileg viszont egy nagy nulla.

Írja meg véleményét:

 

a hozzászólások felülvizsgálatát és törlési jogát fenntartjukszh300 news


árfolyam:
1 euro = 4.8735 RON
1 dollár = 4.0875 RON
100 forint = 134.62 RON

NAGYBÁNYAI ESEMÉNYNAPTÁR

rmdsz nb
Uj Szo

PIACZ, apróhirdetések

Beteggondozót keresek Beteggondozót keresek idős, beteg férfi mellé Szamosardóra (Arduzel). Érdeklődni lehet a (...)

Elado Volkswagen LT 35 Elado Volkswagen LT 35, motor 2.5 TDI. Dupla kabinos, hosszitott plato. Gyartasi ev 2005. Muszaki (...)

Eladö 4 darab 155 / 70 R 13 T, ms SEMPERIT márkájü téli gumi felnivel és LG cd lejátszos autorádio Eladö 4 darab 155 / 70 R 13 T, ms SEMPERIT márkájü téli gumi felnivel és LG cd lejátszos (...)

adj fel hirdetést
an

SZAVAZÁS

Hogyan áll hozzá a jelenlegi járványhoz?

szavazok

a szavazás állása
korábbi szavazatok

VÉLEMÉNYEK, cikk kommentek

Péter Károly Ismét kapható Nagybányán a HELIKON (...)

Kitűnő alkalom.

Varga Gábor Ismét kapható Nagybányán a HELIKON (...)

Nagyon jó dolog

Nagybánya.ro 52 millió fölött a fertőzöttek (...)

Kedves Kertész Rozália! Igen, kell (...)

Kertesz Rozalia 52 millió fölött a fertőzöttek (...)

Nagybányai nyugdíjas lakosként (...)

Zita Rist Karantén alá kerül Nagybánya (...)

Az elelem vasarlas nincs megemlitve (...)

Zita Rist Karantén alá kerül Nagybánya (...)

Az elelem vasarlas nincs megemlitve (...)

székely lászló géza A hajdani nagybányai Szent (...)

példásan szép tett a ,megmaradt (...)

székely lászló géza Felállították Bethlen Gábor (...)

Nagy örömmel olvastam ezt a jó (...)

Miklós Kővárhosszúfalu és a Teleki-kastély

Itt született nagyanyám, lánynevén: (...)

Tiberiu Andorfi Leadta közös jelöltlistáit (...)

En is idos ember vagyok mondhatnam oreg (...)

Ulman Mária Szerezzük vissza Nagybányának a (...)

Magyar embereket csak magyar emberek (...)

Császy Alice Október 3-ig látogatható a Thorma (...)

Szeretnék venni ebből a (...)

adalbert george latis Milyen irányt szabna Európának (...)

sajnos ursula nem az akire lehet (...)

Mares Arpad Elstartolt a 2020-as Főtér Fesztivál (...)

Mares Hanna zongorazott, nem Mareș (...)

Zefdrumb A Szatmári Római Katolikus (...)

pay off student loans payday loans (...)

Timurasxny Megmenthet az okostelefon az (...)

удалите,пожалуйста! (...)

Zagyva Piroska Elstartolt a 2020-as Főtér Fesztivál (...)

Hírhedt múltú jelentése

xjpjblxn „Játsszuk el újra” - Tamás (...)

buy generic viagra (...)

Haszeg Jánosné XXXI. Petőfi-emlékünnep, Koltó

Gratulálok mindazoknak akik részt (...)

bandi 14 százalékkal nőnek a nyugdíjak (...)

Jo hogy a kepviselok es az ugyeszek (...)

Zoltán Thurman A Szent István Napok 2020 további (...)

ISTEN ÁLD MEG NAGYBÁNYA MINDEN (...)

pallagi Ezüstgyopár-Díjban részesült (...)

Vajon hogyan viszonyulhat (...)

Varga Ferenc Ezüstgyopár-Díjban részesült (...)

Emberileg viszont egy nagy nulla.

SZAMOSI ISTVAN Kihirdette az elnök a korhatár (...)

JPGOS TORVENY

székely lászló géza A pribékfalvi Teleki-kastély

A szép felvételek ,és közzétett (...)

Gyarmathy Gabor Változhat a nyugdíjkorhatár azoknak, (...)

Mondjon már valaki valami konkretat: I (...)

Bálint Júlia Vállalkozókedv járvány idején

A Jóisten segítsen !!!

véleményt, a cikkek végén az erre kijelölt helyen, lehet írni

tmh
tajkepfesto300-200
FF2020
Reklam