Ezüstgyopár-Díjban részesült Vicsai János

| Vélemények 0 | Nyomtatom | A+ | A-

VICSAI JÁNOS laudációja


Úgy vélem, hogy Cicerónak az alábbi idézete foglalja össze legtalálóbban Vicsai János tanár-igazgató életművét. 

,,Akikből teljességgel hiányzik a jó és boldog élet képessége, azoknak minden életkor teher;akik ellenben minden jót magukból merítenek, azoknak semmi sem tűnhetik rossznak abból, amit a természet rendje parancsol’’. (Ciceró)

A ,,jó és boldog ember képességének bírtokában Vicsai János hírdette az élet szépségét, optimizmusra, pozitív gondolkodásra sarkallta tanulóit, kollegáit egyaránt a felmerülő nehézségek idején. 

Példamutató elkötelezettsége, hatalmas lendülete korát meghazudtoló teherbírása ma is jellemzi. Az ilyen karizmatikus személyiségek ,,minden jót magukból merítenek’’- mutat rá Ciceró, hiszen Vicsai János egyszerű környezetből, saját erejéből emelkedett ki a tudomány magaslatára. Ez a saját erőforrás tette lehetővé számára azt is, hogy vállalja mindazt, amit a természet rendje parancsol’’.

Érvényesültek életében a Szabó Lőrinc, általa kedvelt költeményének sorai:

,,De valamit a sors, úgy látszik, akart velem:

megmutatott mindent, de lassan, türelmesen’’. (Szabó Lőrinc)

1947. június 9-én született Máramaros megyében Monóban. Szülőfalujához sok kedves emlék fűzi, itt végezte az elemi I-IV. osztályt.

Gimnáziumi tanulmányait V.-VII. osztályt a szomszédos faluban Szamosardóban.

Középiskolai VIII.-XI. osztályt Szilágycsehben, Szilágy megyében.

Nagyváradon a hároméves Pedagógiai Főiskolán végzett történelem-földrajzszakot.

Intellektuális habitusa és tudománysszomja sarkallta a folyamatos tanulásra, szakmai ismereteinek fejlesztésére, így a Babeș-Bólyai Tudományegyetemen történelem szakos oklevelet szerzett.

1978-ban II. Fokozatot, 1983-ban I fokozatotszerzett helytörténeti témakörrel.

1976-ban házasságot kötött Kulcsár Éva fizika-kémia szakos tanárnővel, aki élete végéig nagy empátiával támogatta férje sokoldalú tevékenységeit. 

Két gyermekük született: Zsolt-Miklós, aki sikeres magyartanárként óvja ,,a szót, a hazulról hozottat’’ (Magyarosi Lajos). 

Lányuk Kinga-Emő, aki sokoldalúan képzett, elismert orvosnő Magyarországon.

1965-2010-ig lételeme a Szamosardóban működő Kós Károly Általános Iskolának.

Történelem, földrajz szakos tanárként olyan hitelességgel tanított, mintha évezredek időutazójaként megélte volna az események minden jelentősebb mozzanatát. Tanítványaival megszerettette a tantárgyát, mert a legbonyolultabb ismereteket is, könnyed stílusban tudta eléjük tárni, humorral tűzdelve.

Országos tanulmányi kirándulásokat, pionír expediciókat szervezett, (Kalotaszeg, Erdély, Déva) felfedezve Erdély szépségeit, történelmi múltját, melynek célja a tanulók kulturális és magyarságtudatának erősítése volt. Ezek kivitelezése sok nehézséggel járt abban az időben.

1971-2010-ig az iskola igazgatója, Észak-Erdély egyetlen bentlakással rendelkező, anyanyelven oktató Általános Iskolájában. Ide jöttek a szomszédos öt faluból azok a tanulók, akik az elemi osztályok elvégzése után anyanyelven akarták folytatni tanulmányaikat. A diktatúra éveiben, kisebbségként sok nehézségbe ütközött, a kommunista rendszer nem fogadta lelkesen törekvéseit, többszörös zaklatásnak, kihallgatásnak volt kitéve. 

A Securitáte által megfigyelési ügynöklista is készült róla. 

Mindig a békés, megfontolt megoldásokat kereste a konfliktushelyzetek elkerülése végett. Az erőt, a kitartást becsülöm benne mindenek előtt és felett ebben a reményvesztett korszakban.

Intézményvezetőként következetességet, rendet, fegyelmet és főleg lelkiismeretes munkát várt el a kollegáktól.Példamutató elkötelezettséggel élen járt minden tevékenységben, ami az iskola érdekét szolgálta. Megnyerő kommunikációs képességével, humorával kellemes légkört teremtett maga körül.

Értett ahhoz, hogy összefogjon és összetartson elvek és értékek mentén.

Az iskolai közösségben, a falu életében betöltött helye és szerepe: FÁKLYA-ként lobogott.

Ezt igazolják az alábbi kezdeményezések, tevékenységek: 

- 1975-ben ,,Évgyűrűk’’ album elindítása, végzős VIII.-sok fényképeivel, búcsúztató szövegekkel, vallomásokkal.

- 1980-ban Történelmi albumok alkotása.

- Az anyanyelven való oktatás népszerűsítése, a környékbeli falvak magyar gyermekeinek beiskoláztatása.

- 1992-től Holland segítséggel a Bentlakás és Iskola felújítása, majd

- 2011-től teljes rehabilitása az Európai Bank finanszírozásával az 1901-ben épült iskolának.

- 1996-tól iskolabusz megszerzése, 10 éven át söfőrként is tevékenykedett.

- 2006-ban az iskola felvette a Kós Károly nevet

- 2010-2011-ben többszöri felkérésre Máramaros Megye Tanfelügyelőségén főtanfelügyelő helyettes szerepet tötltött be.

- 2011-ben megalapítja a Kós Károly díjat saját finanszírozásából. Az a végzős VIII-os tanuló jogos rá, aki kimagasló tanulmányi eredménnyel, valamint a közösség, magyarság érdekéért kifejezett tevékenységekben bővelkedik. 

Egyéb irányú tevékenységek:

 1. Hagyományörzés, amatőr kultúrmunka, néptánc, színjátszás, kiszállások:
  • Koltó, Máramaros megye, de kiterjed munkája a Tövishátra is.
  • Szilágycseh központú-Tövishát Kultúrális Társaság alapító tagja – kuratóriumi tag.
  • 2018-ban a Tövishátért díj kitüntetettje. 
  • Szilágysági magyarok-könyv társszerzője.
  • A Művelődés-Tövishát mellékletének, az anyag összesgyűjtésésben volt irányító szerepe. 
  • Helytörténeti cikkek közlése a Bányavidéki Új Szóban.
  • Egy  évtízeden át a Jóbarát-gyermekfolyóirat T.O versenyének szervezésében, lebonyolításában való tevékenysége. 
  • A Communitas Alapítvány Szórvány Szakterület Oktatási Kurratórium tagja.
 2. Politikai tevékenységek:
  • 1990-ben az RMDSZ helyi szervezetének alapító tagja,
  • 1990-től önkormányzati tanácstag máig (2004-2008 között megyei tanácstag)
  • SZKT-tag két mandátumon át.
  • Jelenleg a Nagybánya központú RMDSZ szervezet tanügyi alelnöke,
  • Az Ezüstfenyő díj kitüntetettje.
 3. Egyházi tevékenységek:
  • A helyi egyházközösség presbitere.
  • 2010-től Egyházmegyei főgondnok.
 4. Karitatív tevékenysége:
  • Együtmüködik a Hollandiai DOEK Civil Szerveződéssel, öregek, szegények, betegek segítése, támogatása.
  • Önkéntes a Szilágycsehi DOWN SYNDROME Egyesületben.
 5. Hatáton túli együttmüködés:
  • A Debreceni és Miskolci Egyetemekkel-antropológiai kutatás a Tövisháton.

Nehéz lenne Vicsai János tanár-igazgató tevékenységének méltatását főhajtás nélkül befejezni. Olyan nagy ívű pályának lehettem tanúja négy évtizeden át, amely azt bizonyítja, hogy szakmai képességei és hozzáállása, emberi kvalitásai, az iskola és falu közösségében betöltött helye és szerepe példaértékű.

Sokat tanulhattunk széleskörű műveltségéből, derűs bölcsességéből és józan ítélőképességéből. Iskolánk Tantestülete is teljes elismeréssel javasolja, hogy Vicsai János pályáját Ezüstgyopár-Díj koronázza meg.

Kívánjuk, hogy tudását még hosszú évekig kamatoztassa mindnyájunk javára.

Haragos Ilona, magyartanár

VÉLEMÉNYEK, cikk kommentek

Írja meg véleményét:

 

a hozzászólások felülvizsgálatát és törlési jogát fenntartjukszh300 news


árfolyam:
1 euro = 4.8433 RON
1 dollár = 4.2377 RON
100 forint = 136.86 RON
isk
Uj Szo

PIACZ, apróhirdetések

Belgium:földmunkás, tereprendező Belgium: földmunkás, tereprendező Belgiumi partnerünk megbízásából keresünk: (...)

Belgium:kertész, kertépítő Belgium: kertész, kertépítő, tetőkert építő/gondozó Belgiumi partnerünk (...)

Betteggondozót keresek Fernezeire keresek egy idős holgy melle gondozására alkalmas, megbízható, magyar nyelvet is (...)

adj fel hirdetést
korona maszk jobb

SZAVAZÁS

Milyen gyakran olvas Ön könyvet?

szavazok

a szavazás állása
korábbi szavazatok

VÉLEMÉNYEK, cikk kommentek

Bálint Júlia Vállalkozókedv járvány idején

A Jóisten segítsen !!!

Thomas Giesswein Úrnapi mise a Szentháromság-templom (...)

Sajnos nem irják meg,hogy hol lehet (...)

Zoltán Thurman Sepsiszentgyörgyön ünneplik Trianon (...)

A Trianonban meghuzott határok a (...)

Zoltán Thurman Sepsiszentgyörgyön ünneplik Trianon (...)

A Trianonban meghuzott határok a (...)

Erzsike Máramarosban kötelező a védőmaszk (...)

úgy gondolják, hogy hülyeség ellen (...)

Gálfi Árpád Katalin

Szuper! Ezt kell beleverni afiatalok (...)

Kemenes Hajnalka Máramarosban kötelező a védőmaszk (...)

Miféle túlbuzgó rendelet ez? (...)

Zempléni P. Összegyűlt az egymillió aláírás a (...)

Nem a járványon múlt. Volt előtte (...)

Baratosi Csaba Guten Tag, Herr Präsident!

Szuper cikk, sajnos mind igaz es sajnos (...)

Csabi - Kivandorló Guten Tag, Herr Präsident!

Szuper cikk. Gratula! Teljes (...)

Rist Zita Újabb két koronavírusos beteget (...)

Nem alkalmazzak a testelest azert nem (...)

Kovacs Sandor Az RMDSZ álláspontja a kijárási (...)

Ez a roman nemzet mindig is arulo es (...)

Csik Tímea Magyar Költészet Napja - a (...)

Nagyon szépek a versek . Sajnálatos (...)

Monika Szinérváralja

Öröm olvasni

Juluanna és János Nagyheti és ünnepi szertartások (...)

Köszönjük szépen.

Mária Ingyen letölthető az összes Szabó (...)

Nagyon jó ötlet. Ebben a vírusos (...)

Fux Maria Vasárnapi szentmise élőben a (...)

Koszonom a felemelo es batorito (...)

Gyöngyi Kesztyűt, maszkot, (...)

Szükséges jo ötlet. Várjuk minél (...)

Maria Magdolna Kesztyűt, maszkot, (...)

Biztos sokan elfogadják ebben a (...)

Rist Zita Vasárnapi szentmise élőben a (...)

Nagyon orvendek ennek a lehetosegnek

Dencsák Éva Vasárnapi szentmise élőben a (...)

Örvendek,ott leszek

LASZLO TIVADAR A nagybányai önkormányzat (...)

ASADAR NU SE INTELEGE DE CE APAR (...)

LASZLO TIVADAR A nagybányai önkormányzat (...)

MIERT ERKESZTEK SZAMLAK A GAZTUL AZ (...)

Erika Kesztyűt, maszkot, (...)

Szupper ez nagyon jo otlet

Mária Kesztyűt, maszkot, (...)

Mulțumim. Este o idee extraordinara.

Mária Kesztyűt, maszkot, (...)

Mulțumim. Este o idee extraordinara.

véleményt, a cikkek végén az erre kijelölt helyen, lehet írni

tmh
tajkepfesto300-200
FFE
Reklam