Ezüstgyopár-Díjban részesült Vicsai János

| Vélemények 2 | Nyomtatom | A+ | A-

VICSAI JÁNOS laudációja


Úgy vélem, hogy Cicerónak az alábbi idézete foglalja össze legtalálóbban Vicsai János tanár-igazgató életművét. 

,,Akikből teljességgel hiányzik a jó és boldog élet képessége, azoknak minden életkor teher;akik ellenben minden jót magukból merítenek, azoknak semmi sem tűnhetik rossznak abból, amit a természet rendje parancsol’’. (Ciceró)

A ,,jó és boldog ember képességének bírtokában Vicsai János hírdette az élet szépségét, optimizmusra, pozitív gondolkodásra sarkallta tanulóit, kollegáit egyaránt a felmerülő nehézségek idején. 

Példamutató elkötelezettsége, hatalmas lendülete korát meghazudtoló teherbírása ma is jellemzi. Az ilyen karizmatikus személyiségek ,,minden jót magukból merítenek’’- mutat rá Ciceró, hiszen Vicsai János egyszerű környezetből, saját erejéből emelkedett ki a tudomány magaslatára. Ez a saját erőforrás tette lehetővé számára azt is, hogy vállalja mindazt, amit a természet rendje parancsol’’.

Érvényesültek életében a Szabó Lőrinc, általa kedvelt költeményének sorai:

,,De valamit a sors, úgy látszik, akart velem:

megmutatott mindent, de lassan, türelmesen’’. (Szabó Lőrinc)

1947. június 9-én született Máramaros megyében Monóban. Szülőfalujához sok kedves emlék fűzi, itt végezte az elemi I-IV. osztályt.

Gimnáziumi tanulmányait V.-VII. osztályt a szomszédos faluban Szamosardóban.

Középiskolai VIII.-XI. osztályt Szilágycsehben, Szilágy megyében.

Nagyváradon a hároméves Pedagógiai Főiskolán végzett történelem-földrajzszakot.

Intellektuális habitusa és tudománysszomja sarkallta a folyamatos tanulásra, szakmai ismereteinek fejlesztésére, így a Babeș-Bólyai Tudományegyetemen történelem szakos oklevelet szerzett.

1978-ban II. Fokozatot, 1983-ban I fokozatotszerzett helytörténeti témakörrel.

1976-ban házasságot kötött Kulcsár Éva fizika-kémia szakos tanárnővel, aki élete végéig nagy empátiával támogatta férje sokoldalú tevékenységeit. 

Két gyermekük született: Zsolt-Miklós, aki sikeres magyartanárként óvja ,,a szót, a hazulról hozottat’’ (Magyarosi Lajos). 

Lányuk Kinga-Emő, aki sokoldalúan képzett, elismert orvosnő Magyarországon.

1965-2010-ig lételeme a Szamosardóban működő Kós Károly Általános Iskolának.

Történelem, földrajz szakos tanárként olyan hitelességgel tanított, mintha évezredek időutazójaként megélte volna az események minden jelentősebb mozzanatát. Tanítványaival megszerettette a tantárgyát, mert a legbonyolultabb ismereteket is, könnyed stílusban tudta eléjük tárni, humorral tűzdelve.

Országos tanulmányi kirándulásokat, pionír expediciókat szervezett, (Kalotaszeg, Erdély, Déva) felfedezve Erdély szépségeit, történelmi múltját, melynek célja a tanulók kulturális és magyarságtudatának erősítése volt. Ezek kivitelezése sok nehézséggel járt abban az időben.

1971-2010-ig az iskola igazgatója, Észak-Erdély egyetlen bentlakással rendelkező, anyanyelven oktató Általános Iskolájában. Ide jöttek a szomszédos öt faluból azok a tanulók, akik az elemi osztályok elvégzése után anyanyelven akarták folytatni tanulmányaikat. A diktatúra éveiben, kisebbségként sok nehézségbe ütközött, a kommunista rendszer nem fogadta lelkesen törekvéseit, többszörös zaklatásnak, kihallgatásnak volt kitéve. 

A Securitáte által megfigyelési ügynöklista is készült róla. 

Mindig a békés, megfontolt megoldásokat kereste a konfliktushelyzetek elkerülése végett. Az erőt, a kitartást becsülöm benne mindenek előtt és felett ebben a reményvesztett korszakban.

Intézményvezetőként következetességet, rendet, fegyelmet és főleg lelkiismeretes munkát várt el a kollegáktól.Példamutató elkötelezettséggel élen járt minden tevékenységben, ami az iskola érdekét szolgálta. Megnyerő kommunikációs képességével, humorával kellemes légkört teremtett maga körül.

Értett ahhoz, hogy összefogjon és összetartson elvek és értékek mentén.

Az iskolai közösségben, a falu életében betöltött helye és szerepe: FÁKLYA-ként lobogott.

Ezt igazolják az alábbi kezdeményezések, tevékenységek: 

- 1975-ben ,,Évgyűrűk’’ album elindítása, végzős VIII.-sok fényképeivel, búcsúztató szövegekkel, vallomásokkal.

- 1980-ban Történelmi albumok alkotása.

- Az anyanyelven való oktatás népszerűsítése, a környékbeli falvak magyar gyermekeinek beiskoláztatása.

- 1992-től Holland segítséggel a Bentlakás és Iskola felújítása, majd

- 2011-től teljes rehabilitása az Európai Bank finanszírozásával az 1901-ben épült iskolának.

- 1996-tól iskolabusz megszerzése, 10 éven át söfőrként is tevékenykedett.

- 2006-ban az iskola felvette a Kós Károly nevet

- 2010-2011-ben többszöri felkérésre Máramaros Megye Tanfelügyelőségén főtanfelügyelő helyettes szerepet tötltött be.

- 2011-ben megalapítja a Kós Károly díjat saját finanszírozásából. Az a végzős VIII-os tanuló jogos rá, aki kimagasló tanulmányi eredménnyel, valamint a közösség, magyarság érdekéért kifejezett tevékenységekben bővelkedik. 

Egyéb irányú tevékenységek:

 1. Hagyományörzés, amatőr kultúrmunka, néptánc, színjátszás, kiszállások:
  • Koltó, Máramaros megye, de kiterjed munkája a Tövishátra is.
  • Szilágycseh központú-Tövishát Kultúrális Társaság alapító tagja – kuratóriumi tag.
  • 2018-ban a Tövishátért díj kitüntetettje. 
  • Szilágysági magyarok-könyv társszerzője.
  • A Művelődés-Tövishát mellékletének, az anyag összesgyűjtésésben volt irányító szerepe. 
  • Helytörténeti cikkek közlése a Bányavidéki Új Szóban.
  • Egy  évtízeden át a Jóbarát-gyermekfolyóirat T.O versenyének szervezésében, lebonyolításában való tevékenysége. 
  • A Communitas Alapítvány Szórvány Szakterület Oktatási Kurratórium tagja.
 2. Politikai tevékenységek:
  • 1990-ben az RMDSZ helyi szervezetének alapító tagja,
  • 1990-től önkormányzati tanácstag máig (2004-2008 között megyei tanácstag)
  • SZKT-tag két mandátumon át.
  • Jelenleg a Nagybánya központú RMDSZ szervezet tanügyi alelnöke,
  • Az Ezüstfenyő díj kitüntetettje.
 3. Egyházi tevékenységek:
  • A helyi egyházközösség presbitere.
  • 2010-től Egyházmegyei főgondnok.
 4. Karitatív tevékenysége:
  • Együtmüködik a Hollandiai DOEK Civil Szerveződéssel, öregek, szegények, betegek segítése, támogatása.
  • Önkéntes a Szilágycsehi DOWN SYNDROME Egyesületben.
 5. Hatáton túli együttmüködés:
  • A Debreceni és Miskolci Egyetemekkel-antropológiai kutatás a Tövisháton.

Nehéz lenne Vicsai János tanár-igazgató tevékenységének méltatását főhajtás nélkül befejezni. Olyan nagy ívű pályának lehettem tanúja négy évtizeden át, amely azt bizonyítja, hogy szakmai képességei és hozzáállása, emberi kvalitásai, az iskola és falu közösségében betöltött helye és szerepe példaértékű.

Sokat tanulhattunk széleskörű műveltségéből, derűs bölcsességéből és józan ítélőképességéből. Iskolánk Tantestülete is teljes elismeréssel javasolja, hogy Vicsai János pályáját Ezüstgyopár-Díj koronázza meg.

Kívánjuk, hogy tudását még hosszú évekig kamatoztassa mindnyájunk javára.

Haragos Ilona, magyartanár

VÉLEMÉNYEK, cikk kommentek

pallagi 2020.08.20 16:08:50
Vajon hogyan viszonyulhat embertársaihoz az a személy, aki az emberségről számadatokban beszél?
Varga Ferenc 2020.08.12 17:23:19
Emberileg viszont egy nagy nulla.

Írja meg véleményét:

 

a hozzászólások felülvizsgálatát és törlési jogát fenntartjukReklam


árfolyam:
1 euro = 4.9256 RON
1 dollár = 4.0527 RON
100 forint = 1.3998 RON
rmdsz nb
Uj Szo

PIACZ, apróhirdetések

Petra seriózní a rychlá nabídka půjčky Poskytujeme vám půjčky za velmi flexibilních podmínek, (...)

petra seriózní a rychlá nabídka půjčky Poskytujeme vám půjčky za velmi flexibilních podmínek, (...)

hopkinson lance Jó nap, Szüksége van egy nem biztonságos hitelre? A bank megtagadta tőled a (...)

adj fel hirdetést
n2

SZAVAZÁS

Hogyan áll hozzá a jelenlegi járványhoz?

szavazok

a szavazás állása
korábbi szavazatok

VÉLEMÉNYEK, cikk kommentek

Vintagehol A Szent István Napok 2020 további (...)

inventions of typography

Yamahaeto A Szent István Napok 2020 további (...)

Testaru. Best known

WezhewsmaCe A Szatmári Római Katolikus (...)

ed supplements viagra uk buy (...)

Csongor Huba Varady Tisztújítás 2021 - A nagybányai (...)

Ruskál Mátyás hiányzik a (...)

Kedves György Magyar találmány, amelyért hercegek (...)

Szinte hihetetlen, a magyar innováció (...)

Jurca Krisztián Tamás A határig tervezik az M3-as (...)

Nagyon jó! Király!

székely lászló géza Németh László születésének 120. (...)

Hazánk egyik legkiválóbb ,széles (...)

Judith Gorog 125 éves a Nagybányai Művésztelep - (...)

Izgalommal varom az eloadast, sok (...)

KelepElek A kutyatulajdonosok (...)

Gyihhááá! Illegális (...)

Miskolczi Katalin 125 éves a Nagybányai Művésztelep - (...)

Sok sikert a programhoz, már naGyon (...)

Extractionmrg A Szent István Napok 2020 további (...)

collection of poems composed

AndrewDuata Ismét lakossági fórumot szervez a (...)

https://zootovaryvsem.org/ (...)

Dániel Penkov Mikola András: Színek és fények (3.)

Várom a folytatást' Ezek után (...)

Ferenc Seres A járvány kezdetétől számítva 800 (...)

Sajnos Nagybánya lakosait megviselte a (...)

RIST ZITA A városfejlesztés és városarculat (...)

Kedeves varosi tanacsosok!amit fentebb (...)

Katalin Nászta Kétszáz évvel ezelőtt nyitotta meg (...)

Köszönöm a cikket!

Libik Jòzsef Ismét lakossági fórumot szervez a (...)

Jò napot.Libik Jòzsef vagyok.Jelenleg (...)

Dr Daróczi János Huszonnégy református elkezdte (...)

Példaértékű kezdeményezés!

Nagy István Bemutatkoznak az RMDSZ Máramarosért (...)

Máramaros megye NEM maradt parlamenti (...)

Attila Szász Ismét lakossági fórumot szervez a (...)

Sok sikert a fórumnak.

Varga Gábor Emil Boc nem örül, hogy RMDSZ-es (...)

Elég nagy baj!

Kinczel Ferenc Új székháza lesz a Nagybányai (...)

Vigyázzatok a fejetekre el ne (...)

Éva Bondorné Tisztelt Képviselő Úr, mondjon le!

Nem érdekel mi van Nagybányán! Van (...)

Zita Rist Szakmaképzés líceumi diákok (...)

Erdemesnek Tarta am felmerni hogy az (...)

Kertesz Rozalia Megyénként rendkívül változó, hol (...)

Mi a helyzet Nagybányán ?

Róbert Szálka Értékek vonzásában – (...)

Ha nem jön köze ez a vírusos (...)

Julka Új igazgatója van a Németh László (...)

Szivbol gratulalok! ♥

Veronica Benedec Új igazgatója van a Németh László (...)

Gratulalok tanarneni

Lenkey Tibor A Nagybánya Tájképfestő Telep 25 (...)

Őszinte köszönetem és elismerésem (...)

véleményt, a cikkek végén az erre kijelölt helyen, lehet írni

tmh
tajkepfesto300-200
FF2020
Reklam