Te is, fiam…? - magán lett az erdélyi diákok közügye?

| Vélemények 4 | Nyomtatom | A+ | A-

“A vita elhallgattatása mindig egyenértékű a csalhatatlanság feltételezésével.” - John Stuart Mill


Hatalmas visszhangot keltett online téren a december 12-én lezajlott XXVII. MAKOSZ (Romániai Magyar Középiskolások Országos Szövetsége) Kongresszus. A majdnem 17 órás döntéshozatali fórumon érvek és ellenérvek sokasága hangzott el érdekképviselet, illetve tisztújítás mellett. A nézeteltérések megosztották a jelenlevőket.

Hétfőn, 2020. december 14-én egy állásfoglalást tettek közzé, amelyet Bukarest, Bihar, Hargita, Hunyad, Maros, Máramaros és Szilágy megye delegáltjai közül összesen 30-an írtak alá.

Az állásfoglalás a következő három pontot tartalmazza:


1. A demokratikus elnökválasztás ellehetetlenítése: a Kongresszuson megszavazásra került az alapszabályzat új pontja, amely szerint elnöki pozícióra csak az jelentkezhet, aki már tagja volt a MAKOSZ elnökségének. Az alapszabályzat alapján azok a rendelkezések, amelyek nem jelennek meg az alapszabályzatban, azokat az Egyesülési jogról (OG nr. 26/2000 cu privire la asociații şi fundații) szóló 26/2000 számú Kormányrendelet határozza meg. Ez a rendelet kimondja, hogy az alapszabályzat módosításai csak bírósági bejegyzés után lépnek érvénybe. Mivel ezt a bíróság a rendezvény ideje alatt nem hagyta jóvá, a módosítások nem voltak érvényesek a kongresszus ideje alatt.


2. Az alapszabályzat módosítási javaslatának megtagadása: a MAKOSZ elnökség nem terjesztette előre módosítási javaslatait, míg az előre beküldött alapszabályzat módosítási javaslatot nem bocsátottak szavazásra.


3. A kvórum megtagadása: az elnökségi választások során a szavazatok nem érték el a döntéshozatali küszöböt (Alapszabályzat, Kongresszus, IV. Működés 1.5: “Döntésképes, ha a részvételre jogosult delegáltak 2/3-a jelen van.”) tehát az elnökség nem lett megválasztva. A szavazóbizottság a résztvevők számának ellenőrzése után jelezte, hogy nincs meg a kvórum. Ezt figyelmen kívül hagyva, az elnökség újratárgyaltatta az alapszabályzat módosítását, és a döntéshozatali küszöböt 50%-ra csökkentették. Az ülésvezető többszöri felszólalása ellenére, megszavaztatták a módosítást. Ebből kifolyólag a meghozott döntések és az újonnan megválasztott vezetőség illegitim.

Tekintettel arra, hogy egy országos szintű rendezvényről beszélünk, minden megye delegáltja saját véleményt alkotva döntött a Kongresszuson történtekről. Tehát elítéljük azokat a megnyílvánulásokat, amelyek szerint manipulálva és uszítva voltunk a MAKOSZ elnöksége ellen. Minden fajta döntésünk és felszólalásunk sajátos meglátásunkból fakadt, és az imént említett elítélések teljes mértékben hamis állítások. Ugyanazon állásponton levő megyék összetartást tanusítottak egy közös cél érdekében.

 “…egy szépnek hangzó szlogennel álcázva hátsó szándékaikat, lojális embereket toboroznak maguk köré annak érdekében, hogy egy egész szervezetet tönkretegyenek.”-egyike azon hozzászólásoknak, amelyek azt mutatják, hogy bizonyos személyeket önös érzelmek késztettek a Kongresszust tagadó, s azt illegitimnek nyilvánító személyek ellen.

Ami az elnökséget illeti, viselkedésükkel képviselőkként és vezetőkként, nem értek fel a tőlük elvárt szintre. Ugyanakkor bizonyos delegáltakat atrocitás ért azáltal, hogy megfosztották őket felszólalási joguktól. Szükségszerű megemlíteni egy megfigyelő azon ismétlődő cselekedeteit is, amelyek által szinte már átvette az ülésvezető szerepét.

Segítségül szolgálhat egy racionális következtetés levonásához az a megnyilvánulás, melyet szintén a MAKOSZ-t támogató közösség tanusított: a Kongresszus lejárta után olyan téveszméket terjesztettek az ellenük felszólalókról, mint például a hatalom hajhászása. Ez a kijelentés önmagában is sértő, s azt, hogy semmi valóságalapja nincs, semmi más nem bizonyítja jobban, mint a tény, amely felvázolja: a MAKOSZ elnökség, egy már lezárt napirendi ponthoz visszatérve, úgy módosította az alapszabályzatot, hogy az csakis kizárólag az ő érdekeiket szolgálják.

Állításuk szerint, illetve a cenzor jóváhagyásával, szabályosan jártak el, holott egy lezárt napirendi ponthoz való visszatérés semmilyen esteben sem bizonyul legitimnek.

Mielőtt téves képek születnének, fontos tisztázni: felháborodásunkat nem az okozza, hogy a tisztújításnál nem a számunkra megfelelő jelölt győzött, sokkal inkább a tény, miszerint elvették tőlünk egy más vízió bemutatásának jogát. Ezzel teljesen ellehetetlenítve az egyenjogúságot, illetve egy demokratikus vita kialakítását.

A Németh László Diáktanács delegáltjai következtetésképpen az alábbiakat vonták le: A Kongresszuson kialakult viták, majd az azt követő sértegetések az online platformokon, csupán régi személyes sérelmek megnyilvánulásai. Ezek semmiképp sem elfogadhatóak egy országos szintű rendezvényen. Következményeket fog maga után vonni minden elhangzott, illetlen és a diákság érdekeihez méltatlan megszólalás.

(közlemény)

 

 

VÉLEMÉNYEK, cikk kommentek

Benedek de nem Elek 2020.12.17 15:47:26
Brutus véleménye szerin: elmentek “pisilni” és szavaztak, a bent maradt szavazó meg elszarta. ( na bocsánat)
László Béla 2020.12.17 15:28:45
Húha! Ezek, a fiúk lányok hogy fogják bejegyezni a törvényszékhez az új Alapszabályzatot és elnökséget?
Ha ez a csalás kitudódik....... az bűnügyi....
Balla Gàspàr 2020.12.17 12:15:56
Tisztelt rangos véleményező!
Mint régi diákszervezeti tag, engedje meg hogy megjegyezzem hogy, nagyon szégyelném ha Ön (elnézést hogy nagy ö-vel szólitom meg, de nem jelezte a rangjat, beosztását) diákszervezeti tag lenne. Megnyugtató hogy, Ön „csak egy egyszerű delegált”, hozzátennén azt hogy, egyszerű de nem szakszerű.
Mikor és hol tanúlta Ön (úgy gondolom a rangot osztók ennél okosabbak...talán) azt ha mindekit letámad akkor bizonyosan Önnek van igaza?
Ki és mi hatalmazza fel Önt hogy, „kiokitsa” a rendkivűl jó hirnévnek örvendő honlap szerkestőségét?
Hol és ki hatalmazta fel Önt hogy, „bandának” nevezze azokat akik nem osztják az Ön álltal képviselt csoport véleményét?
Milyen nagy az Ön arca hogy, hazugoknak nevezze azokat akik egy közleményben, tényekkek alátámaszva, a közvélemény tudatára hoznak egy lehető csalást amibe ők nincsnek beleeggyezve?
Ki és mi hatalmazza fel Önt arra hogy, felszólitson bárkit hogy, leszálljanak az Ön „valóság talajára”?
Ki? Mi? és főleg MIÉRT?
Na akkor, figyelembe véve a közlemény valamint az Ön „véleményezésének” tartalmát, nézzük meg a konkrét tényeket:
1. A közlemény első pontjában az áll hogy, az Ön csoportja ellehetetlenitette a demokratikus elnökválasztást, mert csak azokat hagyták jelöltetni akik előzőleg tagjai voltak a MAKOSZ elnökségnek. Erre Ön a „véleményezzésében” azt állitja hogy, gyenge képességű közzépiskolások jelölték magukat az elnökségbe.
Mégis, ki és miért engedi meg Önnek hogy minősitsen embereket?
Az Ön „védekezése” megerősiti a közleményben megfolgalmazott igazságot, azt hogy, az Ön csoportja ellehetetlenitette a demokratikus elnökválasztást! Az az, ellehetetlenitették a szabad, demokratikus választás lehetőségét.
Miért nem irta meg a „véleményezésében” az Ön csoportja álltal felállitott követelményeket is, az az, hogy milyen magas, hány kilós, milyen hajaszine, esteleg milyen rangja kell legyen az elnökjelöltnek. Esetleg azt is hogy, kék vagy zöld szemű kell legyen a jelőlt!
2. A közlemény második ponjában megfogalmazott állitásokra miszerint az alapszabáyzati módosítást az Ön csoportja megtagadta, nem méltoztatott válaszolni. Vajon, miért? Talán, azért mert teljesen igazuk van a közleményt kiadóknak? Mert, igen minden szabályzat módósitást az átláthatóság elvének betartása érdekében, jóval hamarabb kell nyilvánosságra hozni, csak azért hogy a szavazók megvitathasság a módósitásokat. Az Ön halgatása, bizonyitja a közleménykiadók igazságát.
3. A közlemény harmadik pontjába foglalt kifogás, a „kvorum megtagadása” az Ön által képviselt csoport által, az az, a Kongresszus nem volt dönőképpes mert nem voltak jelen a szavazáson „jogosult delegáltak 2/3-a”.
Az Ön állásfoglalása teljesen jogszerűtlen (csak remélni tudom hogy nem jogász, avagy nem a jogi egyetem hallgatója), mi több, Ön gyenge matematikai tudását is ilyen módón bizonyitja.
Nézzük csak a tényeket!
Ön azt állitja hogy, a tisztújitáskor sokan, a szavazatra jogosult delegáltak közzül kiléptek a Kongresszusból, megtagadva igy a szavazáson való részvételt, azért hogy ne legyen meg a szabályzatban foglat 2/3-os kvorum. Ön azt állitja hogy, azért volt meg a 2/3-os kvorum mert azok a delegáltak akik, külömböző okok miatt, idézek Önnből „elaludtak, pisiltek vagy elmentek sétálni”, távolmaradnak a szavazástól, mégis jelen levő szavazó delegáltnak számitanak! Egyszóval, a delegáltak alvás közben, „pisilés” közben vagy sétálás közben is megszavazták a vezetőséget!!! Ez röhejes!
Kedves véleményező, Önnek nincsen meg az alapvető számtani tudása sem mert, az összes szavazatra jogosúlt fele biztosan több mint a Kongesszuson jelenlevő szavazó delegáltal 50%-a! Az az, hogy jogos legyen a szavazás, sokkal többen kellet volna megszavazzák a vezetőséget!
Szóval, Önt és csoportját legyőzte a 3. osztályos matematika, mert beismeri hogy, nem volt meg a szükséges többségi szavazó az elnökség megválasztásán, az az, a vezetőség nem volt szabályszerűen megválasztva.
Az már csak hab a tudatlanság tortáján hogy, miután rájöttek hogy, nincs elegendő szavazatuk az elnökségre, újra szavazat alá bocsájtottak az Alapszabályzat egyik rendelkezését, úgy próbálva legitimálni az ilegitim vezetőséget, miután az Alapszabályzatról már szavaztak.
És vajon mit bocsájtottak újraszavazásra? Az Apalszabályzat azon rendelkezését ami pont arról szól hogy, csak akkor döntőképes a Kongresszus ha a szavazáson „jogosult delegáltak 2/3-a” jelen van.
Vajon miért kellet pont a 2/3-os dontőképességet egyszerű többségre módósitani??? Nyilvanvalóan, azért metrt az Ön által képviselt csoport úgy gondolta hogy, igy legitimálja utólag, a szabályszerütlenűl megválasztott vezetőséget.
Végezetül, csak azt remélem hogy, volt annyi tudásuk, ha már ily módon megerőszakolva, megvátoztatták az Alapszabályzatot hogy, arra vitte az agyuk hogy, újra megszavaztassák a vezetőséget.
Volt agyuk? Mert ha nem, akkor nincs legitim vezetősége a MAKOSZ-nak.
Mindezekért, kérjen elnézést a honlap szerkesztőjétöl, a közvéleménytől, de főképpen a közzépiskolásoktól hogy, egyeseket félrevezettek, mert „a hazug embert hamarabb utólérik mint a sánta kutyát”!
Ui. A retorikus/költői kérdés: az ki?... az hol? ... de főképpen ... a MIÉRT!
BRUTUS 2020.12.16 13:18:58
Tisztelt Szerkesztőség!

Az edélyi magyar sajtótól nem azt szoktuk meg, hogy csak úgy leadnak kétes igazságtartalmú, provokatív, támadó fennhangú közleményeket, anélkül, hogy utánajárnának az igazságnak, vagy esetleg megkérdeznék a másik felet is. Ez nem is szokott így lenni, kivéve, ha egy sajtóorgánum leldobja magáról az objektivitás láncát és nyíltan foglal állást valaki mellett.

Az egyoldalúság, még csak egy dolog lenne. De amilyen szintű valótlanságok vannak ebben a közleményben, az még úgy is felbosszant, hogy az égvilágon semmilyen érintettségem nincs, sem az elnökség érdekeiben, sem a reformerek csapatában, csak egy egyszerű delegált vagyok, és láttam, halottam, hogy mi folyt a kongresszuson, és hogy mi volt egész évben. Láttam azt, hogy miután a reformerek vezetőit tavaly nem válaszották be az elnökségbe, egész évben próbálták megfúrni, számon kérni az elökséget, belülről bomlasztani a tagszervezeteket, velünk is próbálkoztak. Látszik az is, hogy ez nem sikerült, mivel csak azokat a delegáltakat sikerült meggyőzniük, akik nem követték figyelemmel az elmúlt időszakot, nem ismerték a MAKOSZ működését, és elhitték, hogy részei lehetnek egy nagy forradalomnak. A bomlasztás sikertelensége arra a felismerésre juttatta őket, hogy a jelen körülmények között a hatalomhoz jutás nem tud megtörténni. Ezért két dolgot tettek. Egyrészt hátraléptek, és a második vonalas (hozzátaszem, nálunk sokkal gyengébb képességű) embereiket jelöltették maguk helyett - így aztán oda jutottunk, hogy olyanok jelentkeztek MAKOSZ elnökségi tagnak, akik novemberben hallottak először a szervezetről. Másrészt pedig beterjesztettek egy alapszabályzatmódosítást, amely 41 oldalon keresztül igyekezett megváltani a MAKOSZ-t az elnökség okozta pusztulástól. Az még hagyján, hogy 13 helyen szerepelt benne a 'bizalmatlansági indítvány' szó, és az elnökség felfüggesztésének, így a szervezet működésének ellehetetlenítésének számtalan módját tartalmazta, még tele is volt helyesírási, gépelési, fogalmazási és logikai hibákkal, következetlenségekkel. Természetesen hazugság, hogy erről nem szavaztunk, sőt még be is mutatták a beterjesztők, sőt még beszélgettünk is róla, hozzászóltunk, megvédték a beterjesztők stb. Az egyetlen dolog, amit az elnökség kért, az az volt, hogy ne olvassák fel mind a 41 oldalt, mert (korábbi veszekedések elhúzódása miatt) már éjjel két óra volt, és még hátravolt sokminden. Ezért egy 8 perces bemutatási időt javasolt az elnökség, amelyet mi delegáltak többséggel meg is szavaztunk. Ezután még vitáztunk is a módosítási javaslatról, majd szavaztunk róla. A delegáltak többsége úgy szavazazott, hogy nem szeretné lecserélni a mostani alapszabályzatot erre, amit ők írtak meg.
A végén pedig, a tisztújításkor, amikor minden javaslatukat visszautasította a kongresszus, és már biztos volt, hogy senkit nem fogunk megszavazni a bandából, akkor szervezetten (vannak bizonyítékok arra, hogy utasításra) egyszerre kiléptek a megbeszélésből, ezzel hatalmas tiszteletlenséget mutatva az összes delegált idejével, munkájával és nem utolsó sorban szavazatban kinyilvánított akaratával szemben. Azt próbálták elérni, hogy ne legyen meg a kvórum, de elfeledkeztek arról az apró részletről (amit egyébként a közleménybe is elfelejtettek beleírni), hogy a deleáltak távolmaradási szándékukat a kongresszus előtt legkevesebb 3 nappal kell jelezzék. Ha valaki elalszik, kimegy pisilni vagy sétálni, ő beleszámít a kvórumba, de egyszerűen szavazata tartózkodásnak minősül, vagyis beleegyezik abba, hogy akik szavaznak, eldöntsék a kérdést.
Még ha bármiben is igaza lenne ennek a támadócsapatnak (mint ahogyan nincs), akkor is el kellene fogadniuk azt, hogy a delegáltak többsége ellenük szavazott, és kulturáltan, méltóságteljesen kellene viseljék a veszteséget. A médiaháború, az álhírterjesztés és a fenyegetőzés pedig nem tartozik a méltóságteljesség keretei közé.
A közlemény vége pedig egyenesen gyalázatos: 'Következményeket fog maga után vonni minden elhangzott, illetlen és a diákság érdekeihez méltatlan megszólalás.' Mégis milyen következményeket vonhat maga után a szólásszabadság gyakorlása? Már az is szégyenteljes, hogy valaki, aki ezen a kongresszuson jelen lehetett delegáltként, következményekkel fenyegetőzik a szabad véleménynyilvánításért, de az, hogy ezt egy elismert renoméjú internetes lap le is hozza, az már felháborító.

A legtöbbeknek úgy tűnhet, hogy ez egy harc az elnökség és a reformerek között, de rólunk, delegáltakról senki nem beszél. Arról, hogy ez a hangos kisebbség megpróbálta zárójelbe tenni a mi jelenlétünket, nem volt hajlandó tiszteletben tartani a mi döntéseinket, és bojkottálni próbált egy olyan kongresszust, amelyet mi mindannyian a szavazatunkkal legitimáltunk.

A címhez, a kezdő idézethez és a fenyegetőzéshez még annyit tennék hozzá, hogy a közlemény írói leszállhatnának a valóság talajára, és a nagy moralizálás helyett kommentálhatnák a tényeket, mint ahogy ebben a közleményben nem teszik.

Nevemet azért nem fedem fel, mert nem érzem magamat kötelesnek, hogy elviseljem a kommentem megjelenése utáni karaktergyilkosságot a reformerek részéről, és rangon alulinak tartanám az ő személyes fenyegetéseikre válaszolni.

Írja meg véleményét:

 

a hozzászólások felülvizsgálatát és törlési jogát fenntartjukReklam


árfolyam:
1 euro = 4.9245 RON
1 dollár = 4.1111 RON
100 forint = 1.3721 RON
rmdsz nb
Uj Szo

PIACZ, apróhirdetések

Gyors és jogos hitelajánlat mindenkinek Jó nap, Itt szerezheti be gyors és egyszerű hitelét anélkül, hogy felfedné pénzügyi (...)

Szüksége van nem biztonságos hitelre Éppen abban az évszakban érezzük nyomásnak, és ez az év a világjárvány miatt (...)

Komoly hitelajánlat 3% -os kamatlábbal Jó nap, Gyors és egyszerű kölcsönre van szüksége? A bank megtagadta tőled a (...)

adj fel hirdetést
n2

SZAVAZÁS

Hogyan áll hozzá a jelenlegi járványhoz?

szavazok

a szavazás állása
korábbi szavazatok

VÉLEMÉNYEK, cikk kommentek

Judith Gorog 125 éves a Nagybányai Művésztelep - (...)

Izgalommal varom az eloadast, sok (...)

KelepElek A kutyatulajdonosok (...)

Gyihhááá! Illegális (...)

Miskolczi Katalin 125 éves a Nagybányai Művésztelep - (...)

Sok sikert a programhoz, már naGyon (...)

Extractionmrg A Szent István Napok 2020 további (...)

collection of poems composed

AndrewDuata Ismét lakossági fórumot szervez a (...)

https://zootovaryvsem.org/ (...)

Dániel Penkov Mikola András: Színek és fények (3.)

Várom a folytatást' Ezek után (...)

Ferenc Seres A járvány kezdetétől számítva 800 (...)

Sajnos Nagybánya lakosait megviselte a (...)

RIST ZITA A városfejlesztés és városarculat (...)

Kedeves varosi tanacsosok!amit fentebb (...)

Katalin Nászta Kétszáz évvel ezelőtt nyitotta meg (...)

Köszönöm a cikket!

Libik Jòzsef Ismét lakossági fórumot szervez a (...)

Jò napot.Libik Jòzsef vagyok.Jelenleg (...)

Dr Daróczi János Huszonnégy református elkezdte (...)

Példaértékű kezdeményezés!

Nagy István Bemutatkoznak az RMDSZ Máramarosért (...)

Máramaros megye NEM maradt parlamenti (...)

Attila Szász Ismét lakossági fórumot szervez a (...)

Sok sikert a fórumnak.

Varga Gábor Emil Boc nem örül, hogy RMDSZ-es (...)

Elég nagy baj!

Kinczel Ferenc Új székháza lesz a Nagybányai (...)

Vigyázzatok a fejetekre el ne (...)

Éva Bondorné Tisztelt Képviselő Úr, mondjon le!

Nem érdekel mi van Nagybányán! Van (...)

Zita Rist Szakmaképzés líceumi diákok (...)

Erdemesnek Tarta am felmerni hogy az (...)

Kertesz Rozalia Megyénként rendkívül változó, hol (...)

Mi a helyzet Nagybányán ?

Róbert Szálka Értékek vonzásában – (...)

Ha nem jön köze ez a vírusos (...)

Julka Új igazgatója van a Németh László (...)

Szivbol gratulalok! ♥

Veronica Benedec Új igazgatója van a Németh László (...)

Gratulalok tanarneni

Lenkey Tibor A Nagybánya Tájképfestő Telep 25 (...)

Őszinte köszönetem és elismerésem (...)

Todorovics István A Nagybánya Tájképfestő Telep 25 (...)

Sok sikert a további munkássághoz!

Tompos Opra Ágota A Nagybánya Tájképfestő Telep 25 (...)

Örömmel látom hogy elismerik (...)

Erzsebet Koncz Kovacs Szamosardó, a legmagyarabb település (...)

K Ö S Z Ö N Ö M !

Ulman Mária Mégis lett magyar alpolgármestere (...)

Nagyon sok szeretettel gratulálok Pap (...)

Lenkey Tibor Iványi Grünwald Béla és változó (...)

Tisztelt Szerkesztőség! Előző (...)

Lenkey Tibor Iványi Grünwald Béla és változó (...)

Tisztelt Szerkesztőség! Lenkey Tibor (...)

Felsőkohói templom Nagybányai és máramarosi katolikus (...)

Sarlós Boldogasszony Szentmiséinek (...)

véleményt, a cikkek végén az erre kijelölt helyen, lehet írni

tmh
tajkepfesto300-200
FF2020
Reklam