A művésztelep kiemelkedő alakjai

a / b / c / d / e / f / g / h / i / j / k / l / m / n / o / p / q / r / s / t / u / v / z / x / y / w
Maticska Jenõ (1885 - 1906)


Zazarpart, 1900
 
A Hídutcai reformatus templom, 1900
 
Tájkép
 
Nagybányai házak szénaboglyákkal

Mezõn
 
Zazarpart
 
Fagy
 
Folyópart

Delelõ
 
Zazarpart
 
Téli táj boglyákkal, 1903
 
Parasztasszony tehénnel

Legendák kristálytükre õrzi moccanatlan élességgel fiatal, rokonszenves alakját. Nemzedékének nagy ígéretét lobbantotta el korai halála. (...) ,,Õ volt – írta Ferenczy Béni – a nagybányai festõtehetség, autochton és nagy tehetség, aki egészen merészen a Hollósy-féle tájképet Ferenczy legszebb koloritjával tette egy-kettõre magáévá.” (Csillag, 1956/5.)

(...) pályáját a festõtelep közelsége determinálta. Sorsszerû a találkozás. Ha gyermekkora játszótereinek közelében nincs a Jókai-dombi festõszín, ahol naponta titokzatos varázslatok történnek, úgy bizonyára megmarad apja mesterségénél. (...)

Elõször talán Grünwald Béla figyelt föl tehetségére, s vitte magával a Hollósy-növendékek közé. Hollósy már ingyen tanította, s annyira értékelte kivételes tehetségét, hogy képeit a tanítványok kiállításán a legjobb helyre akasztotta. Növendéke lett azután az 1902-ben alakult szabadiskolának is, s az alapító mesterek mindenike tanította. (...)

Nagybányai tájak, köztük utcaképek, s a környék, mindenekelõtt az Izvora és a Rozsály hegyvidéki részletei tárulnak föl festményein. Kobaltkék egek feszülnek tájaira, melyeket nem egyszer fölfokozott színviláguk tesz festõileg érdekesebbé. Képkivágása kiegyensúlyozottnak, motívumai szellemesen megválasztottak. Tájképein nem jelenik meg az ember, de – mint a barbizoniaknál -, hangsúlyok nélkül is érzõdik jelenléte. Fönnmaradt két kompozícióvázlata is (Csatakép 1848-ból, Követválasztás Nagybányán), tanúságaként annak, hogy nagyobb feladatokra is képes lett volna.

Mint festõtárs és jóbarát közkedvelt volt a telepen. Baráti kapcsolatok fûzték a késõbbi neósok közül Czóbel Bélához és Perlrott Csaba Vilmoshoz.

Czóbel expresszív erejû, nagyszerû portrét festett róla, s ajándékozta a beteg fiúnak. Ez a kép, a rokonainál õrzött, szeretettel egyben tartott hagyaték más mûveivel együtt a nagybányai múzeumba került.


A művésztelepen alkotó művészek évek szerint 1896-1939

Nagybányán alkotó magyar művészek 1940-1989 között

Kortárs nagybányai magyar képző- és iparművészek