A Nagybányai Művésztelepről írott tanulmányok, írások, részletek

Adattárunk az alábbiakban beutat egy tanulmány-válogatást a Nagybányai Művésztelep történetéről, művészettörténeti szerepéről, valamint a magyar művelődéstörténetben elfoglalt szerepéről (oldalunk folyamatosan bővül)

Boros Judit: A nagybányai művésztelep az alapítástól az első világháborúig
Boros Judit: A nagybányai mûvésztelep és festõiskola
Szücs György: Egy közép-európai mûvésztelep (A Nagybánya-kutatás oldalnézetben)

Réti István
A nagybányai mûvészet esztétikai jellege és értéke a magyar és a külföldi mûvészethez való viszonyában
 

Ferenczy Károly: Október, 1903,
I. A magyar mûvészet fejlõdésében az utolsó negyven-ötven év a legérdekesebb jelenségek ideje. Termésben és bíztató tanulságban gazdag idõ. Ennek elõtte csak egyes géniuszok, magányos csillagai a magyar égboltnak, hirdették fényükkel nemzetünk ígéretét a világnak, de magyar mûvészetrõl, mint szellemi életünk szerves fejlõdményérõl nem lehetett szó. (...)

Pedig a festészetben a múlt század második felétõl kezdõdõen a tehetségek olyan szénsavas erõvel gyöngyöztek föl szellemi életünk felszínére, hogy ezzel az elemi erejû felpezsdüléssel abban az idõben kultúránknak talán egyik területén sem találkozunk, sem a tudományban, sem a többi mûvészetben.

Az elnyom +
 
Murádin Jenõ
Epilógus a Nagybányai Mûvésztelep történetéhez
 

Ziffer Sándor: Téli táj,
1944 õszén, a háborús frontátvonulással beszüntette mûködését a Nagybányai Festõk Társasága. Bezárta kapuit a már korábban tanítványok nélkül maradt szabad festõiskola is. Ezzel véglegesen megszûnt a fél évszázados múltra visszatekintõ kolónia, mely úttörõ jellegénél fogva olyan termékeny hatással volt a magyar s egyben a közép- és kelet-európai mûvészet alakulására.

Nagybányán természetesen a történelmi sorsforduló után is több olyan idõs alkotó élt és dolgozott, kinek életmûve a kolónia hagyományaiba épült. ?ket váltotta föl azután egy új nemzedék, amely kivételes esetektõl eltekintve nem érezte magáénak a múlt örökségét, s azt akár hangzatosan meg i +