A művésztelep kiemelkedő alakjai

a / b / c / d / e / f / g / h / i / j / k / l / m / n / o / p / q / r / s / t / u / v / z / x / y / w
Mikola András (1884 - 1970)


Nagybányai táj, 1920
 
Önarckép, 1906
 
Horgászó fiú
 
Nagybányai alkonyat

Zazarpart
 
Kora tavasz
 
Nagybányai táj
 
Viskó elõtt

Magas kort ért meg; cselekvõ résztvevõje és tanúja volt mindannak, ami a századelõtõl a nagybányai mûvésztelepen történt. Thormát 1927-tõl váltotta föl a kolónia és szabadiskola élén, s utolsóként hagyta el a barikádokat, mikor már mindent szétzilált a történelem forgószele. (...)

1905-ben Szatmár vármegye ösztöndíjával utazott Párizsba, ahol az Academie Julien és Academie Delécluse tanfolyamait látogatta. 1908-1909-ben a budapesti Mintarajziskolából átalakult Képzõmûvészeti Fõiskolán Székely Bertalan, majd Ferenczy Károly növendéke volt. Ezután nyaranként Nagybányán, télen Budapesten dolgozott. (...) A tehetségét bizonyító döntõ sikert az 1912-es nagybányai jubiláris tárlaton aratta. (...)

1911-tõl tagja volt Nagybányai Festõk Társaságának, a kolónia csoportkiállításain mindvégig rendszeresen részt vett. Erõs akarata, szívós, kitartó munkája és diplomáciai érzéke segítették abban, hogy a mûvésztelep intézményeinek a legnehezebb idõkben is védelmezõje, fönntartója legyen. (...)

Festészetére kezdetben a párizsi élmények és a nagybányai lázadók, a neósok eredményei hatottak. Képein Cézanne hatása érzõdött. E korszakának meggyõzõ dokumentuma 1906-os Önarcképe, 1908-as Ülõ aktja, s az 1910-es évek képtermése. A korai figurális mûvek sorozata azonban elapadt. Tájképfestészetében az impresszionista-naturalista hagyományokba kapcsolódott be. Utolsó korszakában festményei színesebbek, de alkotói színvonalukban erõtlenebbé váltak. (Sajátos képalkotó módszere, a színek rezes-lilás telítettsége nem a várt eredményt adta.) Hanyatlásához hozzájárult az is, hogy külföldi kapcsolatai megszakadtak. (...)

Mint a festõiskola vezetõje szakavatott és eredményes munkát végzett. A fiatalok új nemzedékének nyújtott megbízható ismereteket.

Érdemei elismeréseként a Munkácsy-céh és a Szinyei Merse Pál Társaság is tagjává választotta. Budapesten 1926-ban az Ernst Múzeumben szervezett egyéni kiállítást. (...)

1964-ben gyûjteményes kiállítását szervezték meg Bukarestben; magas hivatalos kitüntetéseket kapott. Festményeibõl õriz a Magyar Nemzeti Galéria, valamint számos romániai köz- és magángyûjtemény.


A művésztelepen alkotó művészek évek szerint 1896-1939

Nagybányán alkotó magyar művészek 1940-1989 között

Kortárs nagybányai magyar képző- és iparművészek