A művésztelep kiemelkedő alakjai

a / b / c / d / e / f / g / h / i / j / k / l / m / n / o / p / q / r / s / t / u / v / z / x / y / w
Pittner Olivér (1911 - 1971)


Híd Nagybányán
 
Napsütötte utca
 
Nagybánya
 

Zászlóvivõje volt az új eszméknek, a társadalmi elkötelezettséggel párosult avantgarde mozgalomnak. A kolónián az 1930-as években föllépett fiatalok csoportjának aktív tagjaként kubista és konstruktivista képeivel tûnt föl. Témában is újított; az ipari táj létjogosultságát bizonyította.

Nemzedéktársaihoz hasonlóan kevés lehetõsége nyílott a tanulásra. (...) Pittner Onlivér az argentíniai Tinogasta spanyol gimnáziumában végezte középiskoláit. Hazaköltözésük után Fernezelyrõl a közeli Nagybányára járt be a festõiskolába. 1930-1934 között Mikola és Krizsán korrektúráján tanult, közben egy évig (1931) progresszív-baloldali állásfoglalásai miatt kizárták az iskolából. Klein József és Ziffer Sándor irányítása és a fiatalok avantgarde körének kollektív alkotó mûhelye határozták meg egyéniségét. Kiállításokon 1932-tõl tûnt föl merész, dekoratív színhatású, szerkesztett formavilágú festményeivel. 1934-ben szervezett egyéni tárlatain a kritika az új festõtípus megtestesítõjeként mutatta be. Mestere, Ziffer Sándor különösen sokra tartotta. Pályakezdésének ígéretes voltát a fölbukkant képek kétségkívül igazolják.

A harmincas-negyvenes évek ideológiai küzdelmei, heves összecsapásai és egyéni tragédiái családjuk történetében is tetten érhetõk. (...) Pittner Olivért a világmegváltó szocialista eszmék lelkesítették. (...) 1940-ben, mint kommunistát, a román hatóságok Caracalba internálták. (...)

A háborút követõen Pittner Olivér csak hosszú megszakítás után kezdett el újra festeni. Ezek a képek (Segesvár és Gyökerek sorozatai) csupán hangsúlyos dekorativitásukban emlékeztetnek egykori avantgarde indulására.


A művésztelepen alkotó művészek évek szerint 1896-1939

Nagybányán alkotó magyar művészek 1940-1989 között

Kortárs nagybányai magyar képző- és iparművészek