A művésztelep kiemelkedő alakjai

a / b / c / d / e / f / g / h / i / j / k / l / m / n / o / p / q / r / s / t / u / v / z / x / y / w
Thorma János (1870 - 1937)


Aradi vértanúk
 
Március 15
 
Dombon ülõ nõ
 
Koratavasz

Fürdés
 
Piros kalapos hölgy
 
Ösz
 
Szerelmesek a mezõn

(...) Hollósyt illette a vezérszerep, (...) Thorma János az utóvédharcok katonája. Halálának éve a festõtelep megszûnésének dátuma.

Thorma, Ferenczy Károly elhunyta elõtt, 1917-ben vette át a Nagybányai Festõk Társasága elnöki tisztségét. (...)

Összetett, olykor ellentmondásos egyéniségében minden más hangzaton átütött a karizmatikus vezetõ jelleme, a mély hivatástudat és a vezérségre született becsvágy. Mûvészete válságos szakaszaiban szervezõ-irányító aktivitása erõsítette önbizalmát. (...) Bernáth Aurél jegyezte föl róla: ,,Ha Thorma külsejére gondolok, emlékeimben még ma is ûgy él, mintha egy Delacroix-hoz méltó oeuvre és rang kitelnék tõle. De hát errõl szó sincs. Szép, konok és komoly, napbarnított férfi volt, egyenes tartással, erõs arcvonásokkal és fehér hajjal. Csendes, szilárd, bár szûkszavú beszéde sûlyt adott mozdulatainak, és nézése is támogatta szavát, ahogy egy kissé oldalról szemügyre vette a vele társalgót". (Utak Pannóniából. Bp. 1960., 23.I.).

Ferenczy arisztokratizmusával és Hollósy mûvészgõgjével szemben a vidéki polgárcsaládból származó Thorma mindvégig megõrizte dzsentris kedélyességét, társaságszeretetét, de méltóságát föl nem adó közvetlenségét is. A mindenkori városvezetõkkel fönntartott kapcsolatai 1918 után is rendkívüli hasznára voltak a kolóniának.

A kolónia társadalmi életének szenzációja volt, amikor az addig magányosan éló, hatvanéves mûvész feleségül vette volt tanítványát és távoli rokonát, Kiss Margitot. (...) Pályafutása során ez idõ tájt vállalkozott elõszõr egyéni kiállításra.

Thorma keserû tapasztalatokban élte meg az idõk változását. A szabadiskola egykori alapítói között õ ragaszkodott leginkább a történeti romantikához. Hitte, majd csak hinni akarta, hogy a mûtermi komponált mû összepárosítható a természetelvûséggel. Heroikus történelmi kompozícióját, a Talpra magyart ezzel a sziszifuszi küzdelemmel festette negyedszázadon át, élete végéig. (...) Mûvészete epikus, majd lírai töltetet nyert. Kompozíciós témák (Ibolyaszedõk, Majális, mitológiai jelenetek), portrék, opálos ragyogású aktok és számtalan tájkép került ki keze alól. (...)

Kései mûvein, olykor igénytelenségük és korszerûtlenségük ellenére, átüt a kulturált festõ színérzékenysége, biztos kompozíciós készsége, a tónusfestést föladó nagyvonalú ecsetkezelése.

Nagybánya lakóinak és Erdély népének õszinte gyásza kísérte utolsó útján a kolóniát és festõiskolát személyében megtestesítõ Thorma Jánost.


A művésztelepen alkotó művészek évek szerint 1896-1939

Nagybányán alkotó magyar művészek 1940-1989 között

Kortárs nagybányai magyar képző- és iparművészek