A művésztelep kiemelkedő alakjai

a / b / c / d / e / f / g / h / i / j / k / l / m / n / o / p / q / r / s / t / u / v / z / x / y / w
Ziffer Sándor (1880 - 1962)


Malomárok
 
Tájkép kerítéssel, 1910
 
Régi Fõtér, 1908
 
A Teleki-ház kapuja

Önarckép
 
Zazarpart
 
Nagybánya
 
A Zazar partján

A neós mozgalom kezdetén jött a kolóniára, s az elsõ világháború éveit leszámítva, élete végéig ott maradt, állandó nagybányai lakosként élt és dolgozott.

Mikor már elcsendesedett a fiatalok lázadása, õ lett a legkellemetlenebb mûvésze a festõtelepnek. A mindig figyelmeztetõ példa, a nyugtalan keresés és állandó megújulás jelképe. Az ellenpólus: a beporosodott naturalizmussal és epigonizmussal szemben. (...)

Gyerekkorának elkísérõ árnyai és tragédiái formálták egyéniségét. (...) Zárkozottá, környezetével szemben gyanakodóvá lett. (...)

Ziffer a budapesti Iparmûvészeti iskola díszítõfestõ osztályán kezdte meg tanulmányait. (...) Münchenben elõbb az akadémiára iratkozott be, majd egy szlovén festõ magániskolájában tanult. Végül Hollósy szabadiskolájába iratkozott át. (...) Elsõ kiállítása, a budapesti Könyves Kálmán Szalonban volt.

1906-ban megismerkedett Czóbel Bélával, aki magával vitte Nagybányára. Czóbel és Perlrott életviteléhez idomulva kezdte meg ez idõtõl rendszeres párizsi tanulmányait. A Salon des Indépendants tárlatán (az 1906-1907-es esztendõ telén) az a megtiszteltetés érte, hogy Henri Matisse figyelt föl jelentkezésére, és keresett elõnyös falsíkot a beküldött képének.

Párizs hatása vízválasztó Ziffer mûvészetében. (...) Ott elsõkézbõl szerezhetett benyomásokat a posztimpresszionizmus mesterei, a Nabis csoport és a fauve-ok mûvészetérõl. (...) Így lett Párizstlátott festõtársaival együtt a nagybányai neós mozgalom hangadó mûvésze.

Ziffer 1910-ben feleségül vette Käthe Beckhaus berlini festõnõt, aki azon a nyáron a kolónián dolgozott. (...) Nagybányára 1918 õszén tért haza.

Kapcsolata a Nagybányai Festõk Társaságával és általában a mûvésztelep közösségével, bonyolult és ellentmondásos. Mindvégig részt vett a kolónia tárlatain; mûveinek fölmutatásával demonstrálta ,,másságát", útkeresése eredményeit. (...)

Kétségtelen, hogy mint mûvészpedagógus messze kimagaslott a kolónia tanárai közül. Szuggesztivitása, egyéni varázsa csak a Hollósyéval vethetõ össze. (...) Növendékeivel mindig a kép megépítettségét igyekezett megértetni, a rajz fontosságát, a színek kifejezõ erejét tudatosította bennük.

Ziffer festészete a berlini tartózkodástól kezdve a német mûvészet áramkörébe került. Innen kezdõdõen az expresszionizmus, a konstruktív képépítés és a kubizmus szellemiségének átérzése jellemzi mûveit. Képalkotásán, (...) mindvégig az érzelmi és racionális elemek küzdelme érzõdik. A természettõl, a látványtól nem szakadt el, de rabjául sem szegõdött. Mindig értelemmel merített belõle. Szerkezetes és expresszív mûvészete a merész, nyers színhasználatra és szilárd kompozícióra épült. Gazdag alkotói hagyatéka a nagybányai festészet kimagasló értéke.A művésztelepen alkotó művészek évek szerint 1896-1939

Nagybányán alkotó magyar művészek 1940-1989 között

Kortárs nagybányai magyar képző- és iparművészek