rmdsz header
2024. május 24., péntek Eszter napja
árfolyam:
1 euro = RON
1 dollár = RON
100 forint = 0 RON

Magyar Érdemrend Lovagkereszttel tüntették ki Reszler Mihály Jánost máramarosszigeti főesperest

| Vélemények 0 | Nyomtatom | A+ | A-

2023. március 15-én Kolozsváron Varga Mihály miniszter úr átadta Ft. Reszler Mihály főesperesnek a Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést.


Ft. Reszler Mihály János laudációja

Kolozsvár - 2023. március 15

 Reszler Mihály-János, Szentszéki Tanácsos, máramarosszigeti római katolikus főesperes-plébános 1965. december 23-án született a Szatmár megyei Szakaszon. Iskolai tanulmányait szülőfalujában kezdte meg, majd a gyulafehérvári kántoriskolában érettségizett. A lelkében feléledő papi hivatás a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolára vezényelte. 1992-ben történt pappászentelését követően a Szatmári Egyházmegye számos plébániáján végzett lelkipásztori szolgálatot. 

1992-től 1993-ig a szatmárnémeti Hám János Iskolaközpont spirituálisa, majd 1993-tól 95-ig az intézet prefektusa. 1995 és 1996 között a Hám János Iskolaközpont aligazgatója, majd 1999-től 2003-ig igazgatója az intézetnek. Ezt követően helyezik a nagybányai Szent József plébániára plébánosnak, innen 2008. augusztusától a nagykárolyi Kalazanczi Szent József plébániára kap kinevezést és lesz nagykárolyi főesperes. 2013-tól a megüresedett máramarosszigeti plébániára kerül és lesz a kerület főesperese. 

Lelkipásztori érdemei elismeréseképpen 2000. május 1-jén „Szentszéki Tanácsos” kitüntetést kap. Folyamatos munkáját és életét is a pontosság, becsületesség és lelkiismeretesség jellemzi. Lelkigondozói és közösségépítő munkája során, a hitélet ápolása mellett, a magyarság megmaradásáért is folyamatosan küzdött. Lelkipásztori tevékenysége a lelkek ápolása mellett, az egyházi javak gondos felügyeletére is kiterjedt. Ezért sosem szűnt meg hűséges gazdája lenni az egyházi javaknak, amit templomi épületek felújítása, közösségi terek kialakítása és építése is bizonyít. Jelenlegi szolgálati helyén, Máramarosszigeten sok áldozatot vállalva kezdte el és kísérte végig a magyarság megmaradását szolgáló, új magyar nyelvű bölcsőde és óvoda megépítését. Nem kevésbé jelentéktelenek azok a közösségépítő és társadalomszervező tevékenységei sem, melyek a máramarosszigeti magyarság identitásának megőrzését és erősítését szolgálták és szolgálják. Mindaz, amit tett és tesz, becsületes életprogramként is tekinthető. 

Reszler Mihály máramarosszigeti római katolikus főesperes valóban hivatásának élő lelkipásztor. Papként, pedagógusként, közöségi emberként mindig erről tett tanúbizonyságot. A Szentírás szavaival élve elmondhatjuk róla, hogy … hűséges, derék szolga.” 

Ezért lesz e kitüntetés munkájának méltó elismerése. 

 

 

VÉLEMÉNYEK, cikk kommentekReklam


Reklam
Uj Szo

PIACZ, apróhirdetések

Komoly hitel ajánlat A leggyorsabb hiteleket kínáljuk. 300 000 ft-tól 500 000 000 ft-ig lehet jelentkezni. A (...)

Komoly hitel ajánlat A leggyorsabb hiteleket kínáljuk. 300 000 ft-tól 500 000 000 ft-ig lehet jelentkezni. A (...)

Komoly hitel ajánlat A leggyorsabb hiteleket kínáljuk. 300 000 ft-tól 500 000 000 ft-ig lehet jelentkezni. A (...)

adj fel hirdetést
no
tmh
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
banyavidek