Száztíz éve zárt be végleg a Pilvax, a márciusi ifjak törzshelye

| Vélemények 1 | Nyomtatom | A+ | A-

Van-e 1848. március 15-ének a Pilvaxnál emblematikusabb helyszíne? Költői kérdés, pedig a nemzeti kegyelet sem menthette meg a bontástól a városrendezés útjában álló neves épületet. A forradalom helyszínei közül a Magyar Nemzeti Múzeumot és például Táncsics budavári börtönét hosszú ideje nagy tisztelet övezi, ezért is meghökkentő, hogy más forradalmi helyszínek sorsa sok-sok évvel 1848 után a bontócsákány lett. Idén lesz 110 éve, hogy a Pilvax legendás boltívei alatt végleg megállt az élet és bezárt a márciusi ifjak egykori törzshelye, melyet hamarosan le is bontottak.


Az 1848-as pesti forradalom után hatvanhárom évvel, 1911. november 7-én közölte a Budapesti Hírlap, hogy bezárták a márciusi ifjak nevezetes törzshelyét. „A mai nappal megszűnt a Pilvax-kávéház. A históriai nevezetességű kis helyiség ajtóit őrökre bezárták, mert a Koronaherceg-utcai házat, a melyben eddig volt, lebontják a többi mellette lévő házakkal együtt” – olvashatjuk a korabeli tudósításban.

Illusztráció Gracza György: Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz története című, 1894-ben megjelent művéből

A pesti Belváros régi épületeinek száma ekkor már igencsak fogyatkozott: az Erzsébet híd építésének 1898-ban elkezdett munkálatai részeként zajló átfogó városrendezés már rég megpecsételte a városrész korábbi arculatának sorsát. Olyan ódon helyek tűntek el végleg a föld színéről, mint a Hal tér, a Sebestyén tér, a Rózsa tér, és olyan épületeket bonottak le ekkor, mint a régi pesti városháza és az Athenaeum nyomda palotája a Ferenciek terén.

 

Az 1911-ben bezárt Pilvax története tíz évvel az 1848-as forradalom előtt, 1838-ban kezdődött, mikor Privorsky Ferenc megnyitotta az ekkor még Cafe Renaissance-nak nevezett kávéházat a ma Petőfi Sándor nevét viselő akkori Uri utcában, az úgynevezett Libasinszky-házban.

Pilvax Károly hirdetése a Pesti Hirlap 1842. október 27-i számában

Tőle vette át 1842-ben az üzletet Pilvax Károly, aki 1846-ig üzemeltette a kávéházat, melynek már 1842-ben a berendezéséhez tartozott négy „teke-”, azaz biliárd asztal. Ezt követően Fillinger János bérelte a helyiséget, de a cégtáblán még 1848 márciusában is a Pilvax név szerepelt, így ezen a néven vonult be a magyar történelembe a kávéház, amely a márciusi ifjak, illetve már évekkel korábban a Petőfi alapította Tízek Társasága találkozóhelye volt.

A Pilvax valamikor a XX. század elején. „Kemény csákányt vágtak bele a dicső emlékű falakba” – írták a fotó alá a Tolnai Világlapja 1913. október 26-i számában

Hogyan lett a Pilvax a forradalmi ifjúság központja? Erről a '48-as idők egyik késői krónikása, Krúdy Gyula így ír Mesemondások Jókai Mórról című regényében: „Reggeltől estig itt lehetett találni az ifjúság akkori vezéreit, mégpedig az úgynevezett Közvélemény-asztalánál, amely nagy, kerek márványasztal volt a kávéház közepén, amely asztal mellett akár húszán is elfértek. A Közvélemény-asztalát eredetileg a pozsonyi diétán alapították meg az ottani jurátusok, mégpedig a Holinger Kávéházban.”

Ennek a Pozsonyból Pestre költözött törzsasztalnak, a „Közvélemény asztalának” szelleme volt az, amit a Pilvax szellemeként ismerünk:

„Ennél az asztalnál hangzottak el a legszigorúbb bírálatok az országgyűlésen elmondott beszédekről. Később a jurátusok Pestre költöztek, miután a diétának vége volt. Ott  hagyták egypár esztendejüket Pozsonyban, de a Közvélemény-asztalát magukkal hozták. Ennél a kerek márványasztalnál üldögélt Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Bulyovszky Gyula, Vajda János és mások a nevezetes »Tizekből«, az akkori költőkből és írókból, akiket az ifjúság a vezéreinek tekintett.”

A Pilvax, mint Szabadságcsarnok 1848-ban (Forrás: Képes Pesti Hirlap, 1928. március 15.)

A Krúdy által is említett Tízek Társaságának Petőfi körül csoportosuló irodalmárai már 1846-ban egyesültek a szintén említett Vasvári Pál által vezetett, jogászokból, egyetemistákból álló kör tagjaival, létrehozva a Fiatal Magyarország mozgalmat. De tágabb értelemben márciusi ifjak néven szokás emlegetni azokat a fiatalokat, akik részt vettek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc előkészítésében, valamint az 1848. március 15-i eseményekben.

A Pilvax a korabeli közbeszédben a forradalmi szellem mellett gyakran a jogászok „jurátusok” tanyájával volt azonos. Ez a sajtónak is témát szolgáltatott, így 1846-ban, még a forradalom előtt, így élcelődött a Nemzeti Ujság publicistája: „összetalálkoztunk két falusi leánykával, kik közöl egyik azon bizalmas kérelemmel járult hozzánk, hogy: mondanók meg, merre lehet az a Pilvax-kávéház? Mi szives készséggel felelénk a kérdésre, s tudakozók aztán, hogy mi oknál fogva érdekli Pilvax kávéháza a kérdezösködöt ? Azért, –  úgymond nyájas szendeséggel a 17 éves leányka – mivel szörnyen szeretnék már egy juratust látni, – ott pedig, amint mondják, fölötte sokan vannak.

Belső kép a biliárdasztalokkal (Forrás: Petőfi-album – A Pesti Napló kiadása, 1907)

A kávéházat 1848-ban Petőfi kezdeményezésére Szabadság csarnokának vagy Szabadságcsarnoknak nevezték át, ahogy erről a Jelenkor című korabeli újság is beszámolt 1848. március 21-én: „Petőfy (sic) indítványára (...) a’ Fillinger (Pilvax) kávéház a Szabadság csarnoka nevet (kapta)”

A '48-as ifjak és jurátusok, a „Szabadság csarnoka” idejének lejártával, a forradalom és szabadságharc bukása utáni években a kávéháznak több tulajdonosa volt: a Budapesti Viszhang című lap 1854. december 3-i száma szerint „az uri utczai kávéházat már most az ötödik bérlő bírja”. Közben a korábbi bérlő, Fillinger János már új helyen, a Sebestyén téren nyitott kávézót, mely úgy tűnik, továbbvitte a Pilvax hazafias szellemét, ugyanis például 1860-ban a Széchenyi István halála utáni napon az egyetemi ifjúság zsúfolásig megtöltötte a kávéházat és a jelenlévők arról határoztak, hogy több százan utaznak el a legnagyobb magyar temetésére.

Az Uri utcában a kiegyezés évében, 1867-ben vette át Schőja Antal a kávéházat, ő vitte az egykori Pilvaxot egészen 1891-ig. Közben az Uri utca 1874-ben a Koronaherceg utca nevet kapta.

Schőja Antal hirdetése az egykori Pilvax átvételéről a Pesti Napló 1867. augusztus 8-i számából

Az egykori Pilvax utolsó gazdája, Schowanetz János a legméltóbb ember volt a kávéház vezetésére, hiszen húsz esztendeig volt pincér Schőjánál, mikor 1891-ben átvette tőle az üzletet. Kereken húsz éve volt hátra ekkor a történelmi jelentőségű kávéháznak, Schowanetz pedig tudatosan kezdte ápolni 1848 örökségét. A kávéház falán elhelyezte Petőfi és Jókai portréját, majd 1900 novemberében márvány emléktábla került az épületre, a kávéház bejárata fölé. Ennek átadásán Jókai Mór is megjelent.

Schőja Antal volt pincérének, Schowanetz Jánosnak adta át a kávéházat. Ő lett a Pilvax utolsó gazdája (Forrás: Budapesti Hírlap, 1891. április 19.)

Ennek ellenére 1910-ben döntöttek a Pilvax bontásáról, ezért kellett bezárnia a kávéháznak 1911. novemberében. Az utolsó napon, mikor a kávéház kinyitott, búcsúünnepséget rendeztek. 

A kávéház portálja fölött 1900-ban helyezték el a Petőfi-emléktáblát (Forrás: Petőfi-album – A Pesti Napló kiadása, 1907)

Az 1911. november 6-i megemlékezésről így számolt be a Budapesti Hírlap másnapi száma: „A tegnapi utolsó napon búcsúzásul hazafias ünnepet rendeztek a Pilvax-kávéházban. (...) Az ünnep a szózattal kezdődött, a melyet a cigánybanda játszott el, Ezután Kovács Dénes dr. lapszerkesztő mondott beszédet, a melyben bejelentette, hogy a kávéház mostani gazdája a Petőfi-Háznak ajándékozta a régi Közvélemény asztalán kívül mindazokat a régi tárgyakat, a melyeket relikviaként őriztek a kávéházban”.

Ezek közül a tárgyak közül a cikk megemlít egy szekrényt, melyet Petőfi használt, Petőfi pipáját, és egy általa használt biliárddákót. Az 1909 őszén megnyílt Petőfi-ház az egykori Feszty-villában kapott helyet, az VI. kerület, Bajza utca 21. szám alatt.

Az Érdekes Ujsag 1913. október 12-i száma közölt képet a bontás előtt álló épületről

„A beszéd után díszmagyarban Hupcsák Gyula orvostanhallgató jelent meg a dobogón és elszavalta a Talpra magyart. Végül Harsányi Adolf, a budapesti kávés ipartársulat elnöke mondott néhány szót. Az ünnepet a Himnusz fejezte be, a melyet a cigány muzsikájára az összes jelenlévők elénekeltek. Kevéssel utóbb bezárták a Pilvax-kávéházat” – olvashatjuk a Budapesti Hírlap 1911. november 7-i számában.

Az épületet azonban csak két évvel később, 1913. novemberében bontották le, amint azt a korabeli lapok közölték. A Pilvax emlékét a bontás utáni városrendezés során létrejött közterület, a Pilvax köz azóta is őrzi, illetve az itt 1914-ben felépült palotákban kialakították az új Pilvax kávéházat, melynek belsejét az eredeti Pilvax alapján tervezték meg. A régi épület emléktábláját ennek belső terében helyezték el, s később a Pilvax relikviái is ide kerültek.

A Petőfi-emléktábla az új Pilvax-ban az 1960-as években (Forrás: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

Nyitókép: A Pilvax kávéházról készült leghíresebb kép, Preiszer József egykorú vízfestménye után készült képeslap

(pestbuda.hu)

VÉLEMÉNYEK, cikk kommentek

Entz Béla Géza Nándor 2021.10.29 13:29:42
Anyai nagyapám, Fillinger Nándor és felmenőim révén mindmáig élnek a néhai bérlő Fillinger János leszármazottai Magyarországon. Ezáltal a Fillinger=Pilvax kávéházhoz 1848-ból származó családi emlékek kötnek

Írja meg véleményét:

 

a hozzászólások felülvizsgálatát és törlési jogát fenntartjukReklam


árfolyam:
1 euro = 4.9488 RON
1 dollár = 4.3820 RON
100 forint = 1.3445 RON
Rmdsz mm
Uj Szo

PIACZ, apróhirdetések

sürgős kölcsönre van szüksége karácsonyra? Ha valóban nehéz anyagi helyzetbe került (válás után, egyedül gyerekkel, munkanélküli, (...)

Gyors és valódi kölcsön alacsony kamattal Jó nap, Tisztában vagyunk vele, hogy nagyon sok hamis online kölcsönnyújtó valódi (...)

Binary Recovery Guys M&D is a group of equipped Hackers working together as a team to track down & to recovery (...)

adj fel hirdetést
no

SZAVAZÁS

Hogyan áll hozzá a jelenlegi járványhoz?

szavazok

a szavazás állása
korábbi szavazatok

VÉLEMÉNYEK, cikk kommentek

Vitamixzak A Szent István Napok 2020 további (...)

only a few survived.

Beaterqfi A Szent István Napok 2020 további (...)

commonly associated with

fastest delivery of cialis A Szatmári Római Katolikus (...)

buy cialis online (...)

MichelleCina Megmenthet az okostelefon az (...)

This document describes how to use the (...)

Artisanbcd A Szent István Napok 2020 további (...)

Since manuscripts are subject to (...)

Augustqht A Szent István Napok 2020 további (...)

or their samples written

cialis dosage A Szatmári Római Katolikus (...)

cialis generic fastest delivery of (...)

Minelabjzc A Szent István Napok 2020 további (...)

scroll. Go to Code Form

Stevenmow Ismét lakossági fórumot szervez a (...)

We provide online learning English. our (...)

Flexiblebld A Szent István Napok 2020 további (...)

Century to a kind of destruction:

Portablegem A Szent István Napok 2020 további (...)

commonly associated with

Vintagemuh A Szent István Napok 2020 további (...)

new texts were rewritten

Holographicbpl A Szent István Napok 2020 további (...)

, text and illustrations to which

cialis pills A Szatmári Római Katolikus (...)

cialis tablets buy cialis online

Huey Ismét lakossági fórumot szervez a (...)

Pretty nice post. I just stumbled upon (...)

RainMachinemde A Szent István Napok 2020 további (...)

European glory, and even after

cialis without a doctor prescription A Szatmári Római Katolikus (...)

cialis 20 mg (...)

Danielgen Megmenthet az okostelefon az (...)

This Cookie Give notoriety to (...)

cirefojadep85 Megmenthet az okostelefon az (...)

https://zaimisrochno.ru - кидают (...)

cialis generic A Szatmári Római Katolikus (...)

cialis generic buy cialis online

Manie Az ELTE kutatói szerint tényleg (...)

Hey there! I just wanted to ask if you (...)

Entz Béla Géza Nándor Száztíz éve zárt be végleg a (...)

Anyai nagyapám, Fillinger Nándor és (...)

Anna Szerdán szavaz a szenátus a (...)

Ha észt meg szavaza az UDMR, akor (...)

Mac Az ELTE kutatói szerint tényleg (...)

Wow, superb weblog format! How lengthy (...)

Bacs Maria Börtönnel fenyegetik a hamis (...)

Cselekedni kell, nem fenyegetozni.

ANTI COVID Nagyon rossz a járványhelyzet: 442-en (...)

' (...) A beoltott elhunytak 49 és 91 (...)

POP A Nyitva maradhatnak az iskolák

az iskolak nyitva kell maradjanak, (...)

Breuer Péter Adalékok Magyarlápos (...)

Tiszteletem! A cikkíróval valahol (...)

véleményt, a cikkek végén az erre kijelölt helyen, lehet írni

tmh
tajkepfesto300-200
no
eurotrans