Értékteremtő tudomány: 160 éves az Erdélyi Múzeum-Egyesület

| Vélemények 0 | Nyomtatom | A+ | A-

Megalakulásának 160. évfordulóját ünnepli a hétvégén az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), ugyanakkor a Magyar Tudomány Napja Erdélyben (MTNE) rendezvényeire is sor kerül, amelyhez még 2002-ben csatlakozott az EME, és azóta megszervezik évente az erdélyi magyar kutatások és kutatók seregszemléjét. Az idei alkalom tehát különlegesebb a kerek évforduló révén, ezért a szervezők nem csak gazdag programmal, hanem érdekességekkel, meglepetésekkel is készültek a közönség számára – tudtuk meg Bitay Enikőtől, az EME főtitkárától.


A pénteki, November 22-i nyitó rendezvényen például megtekinthető lesz gróf Mikó Imre portréja, Barabás Miklós alkotását a Kolozsvári Művészeti Múzeumtól kérték ki erre az alkalomra. Továbbá első alkalommal adják elő azt az alkalmi zeneművet, amelyet egy salzburgi zeneszerző 1856-ban ajánlott gróf Mikó Imrének az EME alapítsánának hírére. És erre az alkalomra időzítették az egyetemi könyvtárral való együttműködés aláírását. 

Bitay Enikő, az EME főtitkára számolt be a hétvégi ünnepi eseményekről, kitérve a jövőre tervezett programokra is, amikor az EME újraalakulásának 30 éves évfordulóját is megünneplik. 

- Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2002-ben határozta el, hogy csatlakozik a magyar tudomány novemberi ünnepéhez, A Magyar Tudomány Napja Erdélyben (MTNE) című fórumával. Az évente megtartott rendezvény időpontját – az EME 1859-es alapító közgyűlésére emlékezve – a november 23-hoz közeli hétvégére tűztük ki. Az idei alkalom különleges, hiszen kerek évfordulót ünneplünk: az EME megalakulásának 160. évfordulójára emlékezünk, ami nem csak a mi ünnepünk, hanem a magyar tudományosság ünnepe is. Intézményünk fennállásának több mint másfél évszázada alatt született eredményeink egyrészt az erdélyi magyar tudományos örökséget gazdagították, másrészt szervesen hozzájárultak az összmagyar tudományossághoz – mondta Bitay Enikő.

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben idei 18. rendezvénye - amelynek fővédnöke, a hagyományokhoz híven, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke - két részből áll: az immár hagyományos, november 22-i pénteki központi ünnepi rendezvény, amely ezúttal a 160 éves évfordulóra is fókuszál, majd november 23-án, szombaton az EME hét szakosztálya és fiókegyesületei tartják meg a saját tudományterületükhöz szabott konferenciájukat.

Újdonságok a 160 éves EME ünnepségén

A szervezők igyekeztek néhány különlegességgel is készülni, a tudományos előadásokon kívül. Így például a pénteki megnyitó ünnepségen – amelynek helyszíne a Sapientia EMTE kolozsvári, Tordai út 4. szám alatti székházának Hunyadi Mátyás terme - kiállítják  az egyesületet alapító gr. Mikó Imre portréját (Barabás Miklós alkotása), amelyet a Művészeti Múzeumtól kértek ki erre az alkalomra. Szintén ezen a napon a Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtárban kiállításmegnyitóra kerül sor az EME egykori kézirata és könyvtára anyagából, továbbá aláírják az EME együttműködési megállapodását a Központi Egyetemi Könyvtárral. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület alapításának 160. évfordulója alkalmából szervezett kiállítás helyszínei a könyvtár Különgyűjtemények terme és földszintje. Az egyesületnek a Központi Egyetemi Könyvtárban őrzött iratanyagából és könyvtári gyűjteményeiből válogatott kiállítási anyaga a nagyközönség, de még a szakmai közönség előtt is kevéssé ismert kéziratokat és nyomtatványokat tesz közszemlére a Különgyűjtemények részlegen. Az EME történetére vonatkozó saját kiadványaiból és az egykori EME-könyvtár gazdagságát és változatosságát megmutató, általános gyűjteményi kötetekből válogattak, ezek a földszinti tárolókban tekinthetők meg – magyarázta Bitay Enikő. A kiállítás megnyitója pénteken 15 órakor lesz, és ingyenesen látogatható December 15-ig.

Tervek jövőre, az újraalakulás 30. évére

Bitay Enikő azt is elmondta, hogy erre az alkalomra EME-kitűzőt (jelvényt) készíttettek, amelyet az ünnepi megnyitón minden résztvevőnek felajánlanak: ez a tudomány záloga, aki viseli, a közösséghez, az EME-hez tartozik, s ezáltal a tudományosság szolgálatában áll s ennek előmozdításának elkötelezett híve.

 - Ugyanakkor vannak további elképzeléseink is, amelyeket a novemberi ünnepre ugyan nem tudtunk megvalósítani, de az EME 2020. március 21-i közgyűlésére tervezzük, amely egyben az újraalakulásunk 30 éves ünnepe is – mondta Bitay Enikő. Tervezik, hogy elmélyítsék a Művészeti Múzeummal való együttműködésüket, és kiállítást szervezzenek az EME régi festményeiből, amelyek a múzeumnál találhatók. Továbbá emléktábla elhelyezését is tervezik gróf Mikó Imre villájára, amelyhez a BBTE vezető tanácsa már hozzájárult.

- Apró lépések ezek – magyarázta a főtitkár -, amelyek az EME ünnepének jegyében történnek, de ugyanakkor a hatékony működéséről szólnak, az EME küldetésének fenntartásáról. Intézményünk az eredményes együttműködésekkel, tagságának (kutatóinak) s munkájának megerősítésével kívánja a jövőt építeni, s a továbbiakban is az erdélyi tudományosságot szolgálni.

Induló az EME alapításának ünnepére

Szintén érdekesség és újdonság, hogy a megnyitón, országos bemutatóként, műsorra tűztek egy alkalmi zeneművet, amelyet Peter Willek salzburgi zeneszerző ajánlott 1856-ban gróf Mikó Imrének az Erdélyi Múzeum-Egyesület alapításának hírét üdvözölve. Az egyesület egykori kézirattárából származó díszkiállítású, ünnepélyes B-dúr zongoradarab verbunkos elemeket is tartalmazó tételeit (Marsch és Trio) első ízben hallhatja a közönség. Ezt követően Ludwig van Beethoven Op. 84-es Egmont nyitányának (1809–1810) négykezes átirata csendül fel. A kiskoncerten Suhárt Evelin és Vajas Gréta, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Karának diákjai működnek közre. A kiskoncert ötletgazdája és szervezője Sófalvi Emese egyetemi adjunktus, az EME Erdélyi Zeneművészeti Munkaközösségének vezetője.

Rangos személyiségek a nyitóünnepségen

Örömmel nyugtázták, hogy az ünnepi rendezvényre sokan felfigyeltek, köszöntőleveleket írtak, illetve rangos intézmények képviselői is jelen lesznek szép számban – számolt be Bitay Enikő. Részt vesz az ünnepi megnyitón az MTA alelnöke, több romániai intézmény képviselője (a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem rektorhelyettese stb.), illetve a Kárpát-medence fontosabb magyar intézményeitől is érkezik képviselet (a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorhelyettese, a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Kar dékánja, illetve a Szabadkai Műszaki Főiskola intézetigazgatója), Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának képviselőjeként Grezsa Csaba konzul lesz jelen. A nyitóünnepség november 22-én lesz, amelynek helyszíne délelőtt a Sapientia – EMTE Tordai úti épületének Hunyadi Mátyás terme, illetve délután a „Lucian Blaga” Központi Egyetemi Könyvtár díszterme.

A tudománynapi rendezvény keretében immár hagyományosan sor kerül a gr. Mikó Imre-emléklapok átadására. Az idén az emléklapot jelentős oktatói és kutatási tevékenységek elismeréseként, illetve az EME-ben folyó tudományos, szakmai munka támogatásáért nyújtják át.

Ünnepi plenáris előadás

Ünnepi plenáris előadást tart Bokor József akadémikus, az MTA alelnöke: Autonóm járművek irányítása: drónok, autók címmel. Az előadás áttekinti azokat a valós kutatási irányokat, amelyek az „okos”, illetve a különböző mértékig autonóm működésre képes légi és földi járművek létrehozására irányulnak. Ismerteti azokat az irányításelméleti kutatásokat, amelyek a járműmozgásokat létrehozzák, és bemutat néhány megközelítést arra nézve, hogy a mesterséges intelligencia milyen szerepeket tud betölteni az „okos” irányítások tervezésében. Konkrét példaként ismerteti a zalaegerszegi tesztpálya autonóm járművek tesztelésére, továbbá az „okos” város és közlekedési rendszer kísérletekre kialakított megoldásait.

Fiatal kutatók a tudomány szolgálatában

A múlt évek sikeres rendezvényeinek fényében, az idén is különböző szakterületeket képviselő fiatal kutatókat kértek fel a plenáris előadások megtartására, figyelembe véve a szakosztályok javaslatait. Így változatos kutatási témákba – több tudományterületről és különböző intézmények képviseletében – és ezek eredményeibe láthat bele a hallgatóság, amelyek tükrözik a fiatal generáció tudományos törekvéseinek irányát és a jövőbeni lehetőségeket – magyarázta az EME főtitkára.

Kis Boglárka Mercédesz geológus (BBTE) a Keleti-Kárpátok különleges gázömléseiről tart előadást: mofettákról, feredőkről, azok lehetőségeiről, illetve potenciális veszélyeiről. Papp Kinga, az EME tudományos kutatója, báró hadadi Wesselényi Kata kéziratos imakönyveiben követi nyomon a női szerző alkotását, a tudatos kötetszerkesztést, illetve a publikálás által a nyilvánosság megteremtésének vágyát. Marosvásárhelyről érkezik Fábián Zoltán, aki amellett, hogy orvos, fogorvos, arc- állcsont- és szájsebész, mérnök is, így előadása több szakterületet ölel fel az ortopédiai, idegsebészeti, illetve arc- és állcsontsebészeti, páciensspecifikus implantátumok területéről: azokról a háromdimenziós röntgenimagisztikai megoldásokról, virtuális modellekről fog szólni, amelyek ezen a szakterületen, a műtőben nyertek alkalmazást. Fazakas Csaba geográfus, a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara Kertészmérnöki Tanszékének vezetője a változó éghajlat és a talajtakaró kölcsönhatásáról tart előadást.

Szakosztályok és fiókegyesületek tudományos ülésszaka

A rendezvény második napján, szombaton, november 23-án a szakosztályok és fiókegyesületek tartják meg a saját tudományterületükhöz szabott konferenciájukat, illetve az egyes régiókban és tudományágakban felmerülő sajátos kérdéskörökben maguk határozták meg annak a tematikáját is. Az évek során ezek a rendezvények is kiszélesedtek, s az egyes konferenciákat november különböző időpontjaiban tartják meg.

Az EME hét szakosztálya és öt fiókegyesülete összesen 18 rendezvényével járul hozzá az EME központi rendezvényéhez, s ezáltal kapcsolódott a Magyar Tudományos Akadémia tudományünnepi rendezvénysorozatához.

A rendezvények változatos képet mutatnak téma, nagyságrend, helyszín és célközönség tekintetében, van közöttük nemzetközi tudományos konferencia, tudomány-népszerűsítő rendezvény, illetve emlékkonferencia is. Tizenegy rendezvény Kolozsváron, hét pedig más településen zajlik (kettő-kettő Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön, egy-egy Gyergyószentmiklóson, Marosvásárhelyen és Tordán).

A MTNE idei rendezvénye az EME megalakulása 160. évfordulójának tiszteletére s az Értékteremtő tudomány jegyében zajlik – mondta Bitay Enikő. Van közöttük 5 nemzetközi konferencia, 3 emlékkonferencia, több szakmai tanácskozás, tudomány-népszerűsítő jellegű fórum, kreditpontos képzés s ugyanakkor a szakmai összejöveteleket ünnepi események – tudományos kitüntetés/díjátadás, könyvbemutató, kiállítás, portréavatás, koncert/hangverseny – teszik rendkívülivé, emlékezetessé, s nyújtanak többlettartalmat a szakmai érdeklődők és a nagyközönség számára is.

Az ünnepi megnyitót követően felköszöntik Egyed Ákos akadémikust, egykori EME-elnököt, közelgő 90 éves születésnapja alkalmából. 

Résztvevők, szerzők, előadások számokban

Az előző évek adatai szerint több, mint nyolcszáz érdeklődőt szólít meg a rendezvény, idén összesen 374 szerző 246 munkája kerül bemutatásra, hozzájuk zárkóznak fel a közgazdászok angol nyelvű nemzetközi konferenciájának előadói. Akinek nem sikerül eljutnia rendezvényeinkre, kiadványainkból is tájékozódhat az egyes szakterületeken elhangzott előadásokról. Természetesen mindegyik rendezvény fontos számunkra, jellemzői a szakmaiság, a korszerű tudományos eredmények bemutatása, megvitatása, a tudomány értékeinek terjesztése s mindemellett a tudományos közösség építése – összegzett Bitay Enikő EME főtitkár.


(szabadsag.ro)

VÉLEMÉNYEK, cikk kommentek

Írja meg véleményét:

 

a hozzászólások felülvizsgálatát és törlési jogát fenntartjukidea 2016


árfolyam:
1 euro = 4.7786 RON
1 dollár = 4.2746 RON
100 forint = 145.27 RON
isk
Uj Szo

PIACZ, apróhirdetések

Megemlekezes Fajo szivvel emlekezunk Fazekas Gyorgyre halalanak 25-ik evfordulojara. Szivunkben el szep (...)

Hej wszystkim chcę szybko korzystać z tego medium do dzielenia się świadectwem o tym, jak byłem skie Hej wszystkim chcę szybko korzystać z tego medium, aby podzielić się świadectwem o tym, jak (...)

FELKESZITO MATEKBOL Matematikat tanitok V-VIII osztalyos diakoknak,.Intenziv felkeszites tesztek es alapos emelet (...)

adj fel hirdetést
Reklam

SZAVAZÁS

Milyen gyakran olvas Ön könyvet?

szavazok

a szavazás állása
korábbi szavazatok

VÉLEMÉNYEK, cikk kommentek

MariaMug Megmenthet az okostelefon az (...)

Добрый день Доктор (...)

Molnár György Női kávéház

Borbás Marcsi műsorában is (...)

Nagy Annamária Máramarosi diákok tantárgy versenyen

A Kriza János Balladamondó, (...)

Kov A Átment a román parlament (...)

Clemancoval lefekudot a kiralyno,es (...)

Kovacs Alexandru Átment a román parlament (...)

Miert kellet azRMDSZ.-nek leszavaznia a (...)

Péter Károly A bukaresti központi egyetemi (...)

Az említett választási vitán (...)

rettegi olga Újraavatták a Nemzeti Vértanúk (...)

a tortenelem sajnos ,megismetlodik (...)

Lemak Rudolf Máramarossziget magyar irodalmi élete

Hiányolom a Szigeti Turmix heti (...)

Péter Károly Az Orban-kabinet tizenkét pontja: (...)

Már nehogy higgyünk nekik!

András László A szenátuson átment a Trianon napról (...)

Az egész román elitről lesújtó a (...)

vigili Szatmárnémetiből is közvetlen (...)

Nagyon örülök neki, így (...)

jkgabor A Colonello is csatkozik a Nagy (...)

Mi az ,hogy Mateszlka, jottek volna (...)

Földházi István FF2019: Sárospatak Nagybányán - (...)

A 8KOR mért nem?

Hajnalka Vida Gábor: Erdélyben minden tabu

Nagyon megérintett, sok mindent (...)

Hajnalka Félmaraton a Főtér Fesztivál 2019-en

Nem kellett volna vajon hamarabb (...)

Sándorné Szekeres Hunyadi János szobrot avatnak (...)

Én nagyon örülök neki. Akkor is a (...)

Debreczeni Mihály Részleges holdfogyatkozás Nagybányán

Napfogyatkozás, mint a címben vagy (...)

Várady László Filmvetítés Máramarosszigeten

Helyesebb lenne a Zeneiskola előadói (...)

Penkov Dániel 45 éve hunyt el „a színek és a (...)

Kedvenc festőművészem Mikola (...)

Hajnalka A Koltói Kamarakórus is fellép a (...)

Gratulálok a koltóiaknak. Sikeres (...)

Csiki Árpád Winkler Gyula: május 26-án arról (...)

Winkler Iuliu 'úr' mindenről beszél, (...)

Dr. Csomai Miklós Egy napra Erdélybe költözik az EU (...)

Ahol Junker van, ott nem születhet (...)

seresterezia@yahoo.com Meghalt Elekes Emma, Szatmár (...)

Nyugodjon bekeben szatmari kozonseg (...)

vgá A szatmári színház második (...)

Kéz- és lábtörést!

rmdsz és szervezők Ünnepeljük EGYÜTT március 15-ét!

Kedves Zita! A fellépők megvoltak (...)

cotos 15 éves a Nagybánya.ro

Gratulálok. Kitartást, mert szükség (...)

Rist Zita Hajnalka Ünnepeljük EGYÜTT március 15-ét!

Velemenyem szerint, a musor utanra az (...)

Ambrus István mkl 25. születésnapját ünnepelte a (...)

A cikkbeni nyugdíjas klubok (...)

Erika Miért lassú a gyorsposta?

Az semmi,de egy levél Kolozsvárra 6 (...)

Margit Kovácsné Kerek évfordulók 2019-ben – Ady (...)

Fantasztikus gyűjtemény.Lenne mit (...)

véleményt, a cikkek végén az erre kijelölt helyen, lehet írni

tmh