Noileg
2024. július 13., szombat Jenő napja
árfolyam:
1 euro = 4.9737 RON
1 dollár = 353.2067 RON
100 forint = 0.0547 RON

Vetélkedő, konferencia, emléktábla-avatás Schönherr Gyula emlékére

| Vélemények 0 | Nyomtatom | A+ | A-

2014. szeptember 26-án emlékezünk meg Schönherr Gyula történész, akadémikus, a nagybányai Múzeum alapítója születésének 150. évfordulójáról.


A endezvénysorozat programja:

2014. szeptember 26.,

  • 16.00 óra: a Teleki Magyar Házban megnyitó beszédet mond Nagy-Jenei Zoltán, közreműködik a Schönherr Gyula Történelem Kör diáktagsága,
  • 16.10 óra: előadást tart D. Fekete Balázs  „A Harcos Egyház eszménye - a keresztes hadjáratok lelkisége” címmel,
  • 16.50 óra: Rendeki Gábor „Kontinuitás és diszkontinuitás a Magyar Királyság utolsó századaiban - a monarchia létjogosultságának történeti és aktuális vetülete” címmel, 
  • 18.00 óra: Koszorúzás Schönherr Gyula sírjánál (Horea utcai római katolikus temető, 7-es parcella, 24-es sír). Méltató beszédet mond Balogh Béla levéltáros.

2014. szeptember 27.,

  • 11.00 óra: A Teleki Magyar Házban előadást tart Vánk Sándor. Előadásának címe: „Schönherr élete és munkássága”,
  • 11.45 óra: Varga Zsolt tart előadást „Schönherr Gyula a nagybányai Múzeum Egyesület szorgalmazója” címmel,
  • 12.15 óra: Fancsali János zenetörténész előadása: „Schönherr Gyula a muzsikus”,
  • 17.00 óra: Schönherr-emléktábla leleplezése a Schönherr-háznál (Crisan utca 11 szám). Beszédet mond Nagy-Jenei Zoltán.

2014. szeptember 28.,

  • 11.00 óra: A Németh László Elméleti Líceumban kerekasztal megbeszélés a konferencián résztvevő történészek körében. Témájuk a Schönherr-hagyaték jelene és jövője.
  • 12.30 óra: A konferencia záró momentumai.

Schönherr Gyula nagybányai családból származó, helyi születésű, nagy tehetségű tudós, aki már gyermekkorában mutatott hajlandóságot a történelmi tárgyak gyűjtése iránt, minikiállítást rendezve saját otthonában a nagyközönség számára. Önmaga és társai szórakoztatására újságot szerkeszt, iskolás éveiben többször is hozzálát egy-egy példány megírásához. Középiskolás tanulmányait Szatmáron végzi, ahol kitűnik egy nagy terjedelmű pályamunkával, ami elnyeri a Kazinczy Kör díjazását. Címe: A Thököly-féle fölkelés előzményeiről, lefolyásáról és következményeiről. Bármennyire is ragaszkadodik a történelemhez, szülői utasításra a bécsi Pazmanemba kerül, mint papi növendék. Itt egyetlen évet jár ki, végül az apai támogatás megvonásának árán is, de Budapestre megy, ahol joghallgató lesz, viszont fakultatív órái közé beiktat több történelemmel kapcsolatos előadást is. Egyetemi tanulmányai mellett múzeum-gyakornoki állást szerez, s a kor szakfolyóiratainak is bedolgozik. A jogi egyetem elvégzése után is vállalja a gyakornoki állást a Nemzeti Múzeumban. Ösztöndíjjal Ausztriába is elkerül, de munkát vállal Zágrábban is. 1889-ben, 25 éves korában, államtudori doktorrá avatják. Kezdetét veszik olaszországi tanulmányútjai, amelyeken jelentős felfedezéseket tesz a Corvinák gyűjtésének szempontjából. 1896-tól a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Ekkor kezdi megírni Nagybánya monográfiáját, ami befejezetlen marad. A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének titkáraként szorgalmazza a nagybányai Múzeum Egyesület, később a nagybányai

2014. szeptember 26-án emlékezünk meg Schönherr Gyula történész, akadémikus, a nagybányai Múzeum alapítója születésének 150. évfordulójáról. Múzeum megalapítását. 1902-től egyetemi tanár. Gyengülő szervezete miatt sorra lemondja korábban vállalt kötelezettségeit, de 1904-ben még aktívan jelen van a nagybányai Múzeum életrehívásánál. 1908-ban hal meg, két évvel később emléktáblát állítanak lakoháza homlokzatára, ami 1945-ben tűnik el.

A Turul-Sas Hagyományőrző Egyesület a 2014-es esztendőt Schönherr-évnek hirdette meg, több olyan programot is szervezve, amelyekkel e nagyszerű tudós emberre emlékezhetünk. Április 1.-június 6. között zajlott a XV. Nagybányai Történelem Vetélkedő, melynek témája Schönherr élete és munkássága, a szervezők szándéka pedig a gyerekek kutatói készségének fejlesztése volt. A vetélkedő csapatok tagjai valamelyest Schönherr bőrébe bújhattak, talán átélhették azokat az érzéseket, amelyeket az ifjú Schönherr is megélt egy-egy feltárandó anyag láttán, a régi tárgyak, könyvek, íratok társaságában. Vetélkedőnk több megyei iskola részvételével zajlott s végezetül két korosztályban, 30 gyereket díjaztunk. Győzteseink a következők voltak: az V-VI. osztályosok első helyezettje a Pecsétőrzők csapata (Cozma Tamás, Dombrádi Balázs, Gyarmathy Csaba, Mezey Kinga, Strengher Erika – Németh László Elméleti Líceum VI. osztály), második helyezett a Történészek csapata (Brassai Márk, Fóris Zoltán, Hermann Márkus, Kádár Richárd, Mánc Lóránt - Németh László Elméleti Líceum V. osztály), a harmadik helyet a Teleki Sándor csapat tagjai szerezték meg (Bencze-Kádár Berta, Bobolog Klára, Kert Imola, Szőlősi Balázs és Tóth Zsófia - Németh László Elméleti Líceum V-VI. osztály vegyescsapat). A IX-XII. osztályosok vetélkedőjét a Bánffy-huszárok nyerték meg (Koncsárd Alíz (X.A-B), Koncsárd Balázs (X.C), Lacatos Nándor (X.A-B), Turuckó Beáta (X.C) és Szabó Andrea (Szanitár iskola). Második helyezett lett az Ataraxia csapat (Ciople László, Gyarmathy Tímea, Juhász Zsolt, Kató Kinga és Pongrácz Noémi – XI.A osztály). A harmadik helyezést a Citromok szerezték meg (Alföldi-Lakatos György, Asztalos Örsike, Bakos Zsófia, Markó Botond és Orzac Lilla – XI.C osztály). A győztesek értékes pénz- és könyvjutalomban részesültek, illetve az első helyezett középiskolás csapat egy budapesti utazást nyert.

Az általunk szervezett Schönherr-megemlékezés második szakasza szeptember 26-28. között zajlik. E három nap teljessé teszi a nagybányai érdeklődő közönség előtt Schönherr Gyula személyiségének a lehető legteljesebb megismerését, ugyanis történelem konferenciát rendezünk e kiváló történész tiszteletére. Schönherr élete és munkássága, magánéleti elfoglaltságai, a nagybányai Múzeum Egyesületben betöltött szerepe, zenekedvelése egyaránt terítékre kerül a részletek iránt is érdeklődők számára. Továbbá figyelembe vettük Schönherr érdeklődési körét is, ami a történelem tanulmányait illeti, így betekintést nyerünk az általa is kedvelt címertan tudományába, ráláthatunk a korra, amelyben teljes életét leélte, megismerve a boldog békeidők Monarchiájának elvi és szerkezeti felépítését. Mindezt olyan helyi és vendég történészek tolmácsolják számunkra, akiket a nagybányai közönség már jól ismer, vagy akiket érdemes megismerni. Elődást tart Balogh Béla és Varga Zsolt levéltárosok, Vánk Sándor történész, Fancsali János zenetörténész (Budapest), D. Fekete Balázs és Rendeki Gábor tapolcai történészek. Az előadások ünnepi hangulatát a Schönherr Gyula Történelem Kör diáktagjai biztosítják.

E három nap két kiemelkedő momentuma a szeptember 26-án, Schönherr Gyula születésnapján tartandó emlékkoszorúzás a római katolikus temető 7-es parcellájának 24-es számú sírjánál, ahova egy emlékoszlop felállítását tervezzük a közeljövőt illetően, és a szeptember 27-i emléktábla leleplezése az egykori Schönherr-ház homlokzatán. Továbbá kezdeményezzük a városi vezetésnél egy közterület Schönherr Gyula nevéről való elnevezését.

Mindezt azzal a céllal tesszük, hogy egy méltatlanul feledésbe merülő nagybányai történész emlékét megóvjuk az útókor számára, rámutatva arra, hogy ez az egykor kicsi város a sok kiváló művész és író mellett a Magyar Akadémiához sem méltatlan tudósokat is útra bocsátott. De tesszük ezt azzal a szándékkal is, hogy maroknyi magyar közösségünk erejére rávilágítsunk, kiemelve azt az összefogó készséget, amellyel tudunk a múltra emlékezve emléktáblákat emelni, a jelent építve óvodákat és iskolákat nyitni, a jövő érdekében jól felkészített, sikerre éhes fiatalokat a világba bocsátani. Ez jellemezte és jellemzi Nagybányát. A konferencia mottójaként álljon itt Schönherr Gyula egyik lényeges gondolata, amit önmegfogalmazásként írt egyik levelében:

„...inkább semmi se legyen belőlem, hogysem bármi kis szédelgés útján haladjak előre.”

Nagy-Jenei Zoltán

 

VÉLEMÉNYEK, cikk kommentekReklam


Reklam
Uj Szo

PIACZ, apróhirdetések

Komoly és megbízható hitelajánlat Komoly és megbízható hitelajánlat 24 órás nem banki hitel. Finanszírozásra van szüksége (...)

JÓ HITELRE VAN SZÜKSÉGE? JÓ HITELRE VAN SZÜKSÉGE? Sziasztok, SZELECZKI GÁBOR vagyok, becsületes, 24 órán belüli (...)

JÓ HITELRE VAN SZÜKSÉGE? JÓ HITELRE VAN SZÜKSÉGE? Sziasztok, SZELECZKI GÁBOR vagyok, becsületes, 24 órán belüli (...)

adj fel hirdetést
Rmdsz
tmh
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
banyavidek